Prezident republiky kondoloval chilskému prezidentovi 

5. února 2024

Prezident republiky Petr Pavel zaslal v pondělí dne 5. února 2024 kondolenční telegram Gabrielu Borici Fontovi, prezidentovi Chilské republiky.  

Vážený pane prezidente,

velmi mě zasáhla zpráva o mohutných požárech v Chile a je mi nesmírně líto ničivých dopadů, které mají na Vaši vlast a její obyvatele.  

Dovolte mi, abych touto cestou také ocenil práci všech, kteří statečně bojují s ohněm a kteří se podílejí na zvládnutí této katastrofy. 

Vážený pane prezidente, jménem české veřejnosti i jménem svým bych Vám rád vyjádřil svou účast v této nelehké době. 

S úctou  
 
Petr Pavel 
prezident České republiky  

 

Odbor komunkace KPR