Prezident republiky kondoloval generálnímu guvernérovi Papuy Nové Guineje

27. května 2024

Prezident republiky Petr Pavel zaslal v pondělí dne 27. května 2024 kondolenční telegram generálnímu guvernérovi Papuy Nové Guineje Robertu Dadaeovi.

Vaše Excelence,

s hlubokým zármutkem a šokem jsem se dozvěděl o tragickém sesuvu půdy v provincii Enga, který si vyžádal stovky mrtvých a mnoho dalších zraněných.

Dovolte mi, Vaše Excelence, abych jménem občanů České republiky, svým a své choti vyjádřil upřímnou soustrast rodinám zemřelých a zraněným popřál brzké uzdravení.

S úctou

Petr Pavel
prezident České republiky

Odbor komunikace KPR