Prezident republiky kondoloval marockému králi

9. září 2023

Prezident republiky Petr Pavel zaslal v sobotu dne 9. září 2023 kondolenční telegram Jeho Veličenstvu Mohamedovi VI., králi Marockého království.

Vaše Veličenstvo, 

velmi mě zasáhla zpráva o ničivém zemětřesení v Maroku, které přineslo vedle obrovských škod na majetku především mnoho ztrát lidských životů. Vyjadřuji hlubokou soustrast rodinám těch, kteří při tomto neštěstí přišli o své blízké.

Dovolte mi, abych touto cestou rovněž ocenil nasazení a statečnost všech, kteří se podílejí na záchranných pracích.

Vaše Veličenstvo, jménem české veřejnosti i jménem svým bych Vám, rodinám obětí a Vašim občanům chtěl vyjádřit, že v těchto těžkých chvílích stojíme při vás, a popřát Vám mnoho sil při odstraňování následků této pohromy.

S úctou 

Petr Pavel
prezident České republiky 

Odbor komunikace KPR