Prezident republiky kondoloval nepálskému prezidentovi

4. listopadu 2023

Prezident republiky Petr Pavel zaslal v sobotu dne 4. listopadu 2023 kondolenční telegram Rám Čandra Poudelovi, prezidentovi Nepálské federativní demokratické republiky.

Vážený pane prezidente,

velmi mě zasáhla zpráva o ničivém zemětřesení v západní části Nepálu, které přineslo vedle obrovských škod na majetku především mnoho ztrát lidských životů. Vyjadřuji hlubokou soustrast rodinám těch, kteří při tomto neštěstí přišli o své blízké.

Dovolte mi, abych touto cestou rovněž ocenil nasazení a statečnost všech, kteří se podílejí na záchranných pracích.

Vážený pane prezidente, jménem české veřejnosti, mé choti i jménem svým bych Vám, rodinám obětí a Vašim občanům chtěl vyjádřit, že v těchto těžkých chvílích stojíme při vás, a popřát Vám mnoho sil při odstraňování následků této pohromy.

S úctou

Petr Pavel
prezident České republiky

 

 

 

 

Odbor komunikace KPR