Prezident republiky navrhl Senátu Parlamentu ČR ústavní soudce

26. října 2023

Prezident republiky Petr Pavel předložil podle čl. 84 odst. 2 Ústavy ČR a § 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, Senátu Parlamentu České republiky žádost o vyslovení souhlasu se jmenováním JUDr. Lucie Dolanské Bányaiové Ph.D. a Prof. JUDr. Zdeňka Kühna, Ph.D., LL.M., S.J.D. do funkce soudců Ústavního soudu. 
 
Výběr kandidátů probíhal podle předem avizovaných kritérií, která prezident zveřejnil dne 20. března zde: https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/proces-vyberu-a-nominace-kandidatu-do-ustavniho-soudu-16970#from-list 
 
1/ Pestrost s ohledem na profesní původ a zkušenost, s obvyklou převahou soudců obecných soudů a akademiků, doplněných dalšími profesionály.  
2/ Důležitá je odbornost, a to nejen v ústavním, případně mezinárodním a evropském právu, ale i v hlavních oborech, jako jsou občanské, trestní nebo správní právo.  
3/ Dalším zřetelem je i regionální rozrůzněnost, a to jak ve vztahu k životní zkušenosti, tak k právnickým fakultám, které soudci absolvovali nebo na nich působí.  
4/ Důležité je mít soudce napříč generacemi, ale i v genderové vyváženosti. 
5/ Důležitá je hodnotová a názorová různorodost: soud nemá být složený pouze z konzervativců, liberálů a socialistů, lidí pravice nebo jenom levice.  
6/ Všechno musí být ve shodě s osobní integritou a uznáním ze strany kolegů či širší veřejnosti. 

Odbor komunikace KPR