Prezident republiky navrhl Senátu Parlamentu ČR ústavního soudce

1. září 2023

Prezident republiky Petr Pavel dnes předložil podle čl. 84 odst. 2 Ústavy ČR a § 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, Senátu Parlamentu České republiky žádost o vyslovení souhlasu se jmenováním JUDr. Pavla Simona. 

 

Jsem přesvědčen, že JUDr. Simon jako nepřehlédnutelná postava českého soudnictví ve střední generaci splňuje veškeré odborné i morální požadavky kladené na soudce Ústavního soudu. Svou rozvahou, soudcovskou zdrženlivostí, bohatými zkušenostmi z různých stupňů soudní soustavy České republiky, jakož i ze zahraničí, ale také užitečnou specializací v oblasti odpovědnosti za škodu způsobenou veřejnou mocí a v evropském mezinárodním právu soukromém, se všemi jejich přesahy do posuzování vztahu mezi státem a jednotlivcem a státem a mezinárodním a evropským společenstvím, obohatí pestré složení soudcovského sboru orgánu ochrany ústavnosti a bude pro něj nesporným přínosem, uvedl k návrhu prezident Petr Pavel. 

 

Výběr kandidáta probíhal podle předem avizovaných kritérií, která prezident zveřejnil dne 20. března zde: https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/proces-vyberu-a-nominace-kandidatu-do-ustavniho-soudu-16970#from-list 
 
1/ Pestrost s ohledem na profesní původ a zkušenost, s obvyklou převahou soudců obecných soudů a akademiků, doplněných dalšími profesionály.  
2/ Důležitá je odbornost, a to nejen v ústavním, případně mezinárodním a evropském právu, ale i v hlavních oborech, jako jsou občanské, trestní nebo správní právo.  
3/ Dalším zřetelem je i regionální rozrůzněnost, a to jak ve vztahu k životní zkušenosti, tak k právnickým fakultám, které soudci absolvovali nebo na nich působí.  
4/ Důležité je mít soudce napříč generacemi, ale i v genderové vyváženosti. 
5/ Důležitá je hodnotová a názorová různorodost: soud nemá být složený pouze z konzervativců, liberálů a socialistů, lidí pravice nebo jenom levice.  
6/ Všechno musí být ve shodě s osobní integritou a uznáním ze strany kolegů či širší veřejnosti. 

 

Odbor komunikace KPR