Prezident republiky Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou navštívili Brusel

19. dubna 2023

Prezident republiky Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou navštívili Brusel. Jednal s nejvyššími představiteli EU i generálním tajemníkem NATO

Prezident republiky Petr Pavel poprvé navštívil Brusel. Třídenní cestu zahájil ve středu jednáním s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. “NATO považuji na zásadní aspekt pro bezpečnost naší země a jsem velmi rád, že v těchto krizových dobách naši spojenci vnímají ČR jako spolehlivého partnera,“ řekl prezident Pavel na společné tiskové konferenci po setkání. Hlavním tématem rozhovoru byla situace na Ukrajině. “Únava z války je přirozená, potýkáme se s ní nejen v zemích, které jsou ve válce, ale i ve státech, které napadené země podporují. My ale nemáme jinou alternativu než podporovat Ukrajinu. V tom musíme být konzistentní a lidem dobře vysvětlovat, s jakými problémy bychom se potýkali, kdybychom s podporou přestali,” doplnil Pavel. Na návštěvě Severoatlantické aliance jej doprovázela manželka Eva Pavlová.

Ve čtvrtek ráno zavítal prezidentský pár do Evropské školy. Symbolická návštěva měla upozornit na význam české sekce, díky které děti Čechů pracujících v zahraniční nemusí po návratu do vlasti skládat rozdílové zkoušky. Školu v minulosti navštěvovaly i děti manželů Pavlových. “Blízkost spolužáků z celého světa jim do života dala nadhled a porozumění jiný kulturám, které by jinak získaly jen těžko. Zdejší výuka ovlivnila způsob, jakým se dívají na svět,” ocenil kvalitu školy Pavel.

Prezidentský pár poté znovu zamířil na velitelství NATO, kde proběhlo setkání s bývalými spolupracovníky z doby působení Petra Pavla v čele vojenského výboru. Hlavním bodem programu bylo jednání se současným předsedou vojenského výboru NATO Robem Bauerem na téma bezpečnost v Evropě. Eva Pavlová v separátním programu navštívila Českou školu bez hranic. “Je skvělé, že tolik rodičů má zájem na tom, aby i v multikulturním prostředí byla čeština pro jejich děti nejdůležitějším jazykem," doplnila Eva Pavlová.

V pátek prezident jednal s vrcholnými představiteli evropských institucí. Zásadním bodem setkání s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem byl vztah s Čínou. “Je důležité brát Čínu jako stát, se kterým budeme ve strategickém soupeření v dlouhodobém horizontu. Ve vztahu k Číně je nezbytné udržet jednotu a společný postup všech demokratických zemí světa. Nekreslit tedy dělící linie mezi Evropu, Severní Ameriku nebo demokracie na druhé polokouli, ale hledat společné postupy, které nám umožní vytvořit dostatečnou protiváhu k ekonomické, politické i finanční síle Číny.” 

S předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsolou se prezident setkal symbolicky u Lavičky Václava Havla, kde připomněli významný odkaz, který Havel na zahraniční scéně zanechal svým hodnotovým přístupem k politice. Telefonicky se poté spojil s předsedkyní Evropské komise s Ursulou von der Lyen, která mu nabídla osobní setkání v Praze na začátku května.

---------------------------------------


Výběr z programu návštěvy:

1. den cesty 
středa dne 19. dubna 2023


14:00 - odlet prezidenta republiky a paní Evy Pavlové z Prahy do Bruselu

15:05 - přistání na letišti v Bruselu

16:00 - setkání prezidenta republiky s panem Jensem Stoltenbergem, generálním tajemníkem NATO 

17:05 - tisková konference prezidenta republiky a generálního tajemníka NATO

2. den cesty 
čtvrtek dne 20. dubna 2023

9:45 - setkání prezidenta republiky s vedením Evropské školy

10:00 - setkání prezidenta republiky a paní Evy Pavlové s učiteli a žáky české sekce Evropské školy

10:20 - setkání prezidenta republiky a paní Evy Pavlové s žáky české sekce školy

11:00 - setkání prezidenta republiky s bývalými pracovníky sekretariátu NATO HQ

11:50 - pracovní oběd prezidenta republiky s velvyslancem a pracovníky SD NATO

14:00 - setkání prezidenta republiky s admirálem Robem Bauerem, předsedou Vojenského výboru NATO

15:30 - neformální diskuse prezidenta republiky se zástupci bruselských think-tanků

17:20 - rozhovor prezidenta republiky pro Politico

17:55 - setkání prezidenta republiky s českými médii         

19:30 - setkání prezidenta republiky a paní Evy Pavlové s českou komunitou v Belgii 

3. den cesty 
pátek dne 21. dubna 2023

9:30 - setkání prezidenta republiky s panem Charlesem Michelem, předsedou Evropské rady 

10:15 - setkání prezidenta republiky Petra Pavla s předsedkyní EP u lavičky Václava Havla

10:20 - přechod prezidenta republiky v doprovodu paní Roberty Metsoly, předsedkyně Evropského parlamentu do budovy Evropského parlamentu

10:25 – bilaterální jednání prezidenta republiky s paní Robertou Metsolou, předsedkyní Evropského parlamentu

11:30 - jednání prezidenta republiky s paní Ursulou von der Leyen, předsedkyní Evropské komise

12:20 - komentář prezidenta republiky pro česká média      

13:00 - pracovní oběd prezidenta republiky s pracovníky Stálého zastoupení ČR při EU

15:30 - odlet prezidenta republiky a paní Evy Pavlové z Bruselu do Prahy

16:30 - přistání na letišti v Praze

Komunikační tým prezidenta Petra Pavla