Prezident republiky podepsal dva zákony 

10. srpna 2023

Prezident republiky Petr Pavel podepsal ve čtvrtek dne 10. srpna 2023 tyto dva zákony: 
 
1. zákon ze dne 2. srpna 2023, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a 

2. zákon ze dne 2. srpna 2023, kterým se mění zákon č.  120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Odbor komunikace KPR