Prezident republiky podepsal jmenovací dekrety profesorů

27. listopadu 2023

Prezident republiky Petr Pavel podepsal na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety nových profesorek a profesorů vysokých škol. 
 
Rozhodnutí podléhá kontrasignaci předsedou vlády. 

Jmenovací dekrety prezident republiky předá osobně v Karolinu v úterý dne 12. prosince 2023. 

Odbor komunikace KPR