Prezident republiky podepsal listinu

10. května 2024

Prezident republiky Petr Pavel podepsal listinu o přijetí změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu.

Listina podléhá spolupodpisu předsedou vlády. 

Odbor komunikace KPR