Prezident republiky podepsal listinu

31. května 2024

Prezident republiky Petr Pavel ve čtvrtek dne 30. května 2024 podepsal listinu o přijetí změny článku III části 3 Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj.

Listina podléhá spolupodpisu předsedou vlády.

Odbor komunikace KPR