Prezident republiky podepsal ratifikační listinu 

22. ledna 2024

Prezident republiky Petr Pavel podepsal v pondělí dne 22. ledna 2024 ratifikační listinu ke Smlouvě o vzájemné právní pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou. 

Listina podléhá spolupodpisu předsedou vlády. 

 

Odbor komunikace KPR