Prezident republiky podepsal tři zákony

5. dubna 2023

Prezident republiky Petr Pavel podepsal tyto tři zákony:

1. zákon ze dne 30. března 2023 o kompenzacích zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2022 osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby,

2. zákon ze dne 30. března 2023, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a

3. zákon ze dne 30. března 2023, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Komunikační tým prezidenta Petra Pavla