Prezident republiky podepsal třináct zákonů

7. června 2023

Prezident republiky Petr Pavel podepsal ve středu dne 7. června 2023 těchto třináct zákonů:

1. zákon ze dne 31. května 2023 o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů,

2. zákon ze dne 31. května 2023 o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů,

3. zákon ze dne 31. května 2023, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,

4. zákon ze dne 31. května 2023, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů,

5. zákon ze dne 31. května 2023, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

6. zákon ze dne 31. května 2023, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany,

7. zákon ze dne 31. května 2023 o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany),

8. zákon ze dne 31. května 2023, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

9. zákon ze dne 1. června 2023, kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé související zákony,

10. zákon ze dne 1. června 2023, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

11. zákon ze dne 1. června 2023, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

12. zákon ze dne 2. června 2023 o ochraně oznamovatelů, a

13. zákon ze dne 2. června 2023, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů.

Komunikační tým prezidenta Petra Pavla