Prezident republiky podepsal zákon 

30. srpna 2023

Prezident republiky Petr Pavel podepsal ve středu dne 30. srpna 2023 zákon ze dne 11. srpna 2023, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

Odbor komunikace KPR