Prezident republiky podepsal zákony

4. září 2023

Prezident republiky Petr Pavel podepsal v pondělí dne 4. září 2023 čtyři zákony: 
 
1. zákon ze dne 23. srpna 2023, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; 
 
2. zákon ze dne 23. srpna 2023 o preventivní restrukturalizaci; 
 
3. zákon ze dne 23. srpna 2023, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; 
 
4. zákon ze dne 23. srpna 2023, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdější předpisů.

Odbor komunikace KPR