Prezident republiky podepsal zákony

15. prosince 2023

Prezident republiky Petr Pavel podepsal ve čtvrtek dne 14. prosince 2023 tyto zákony: 
 
1. zákon ze dne 29. listopadu 2023, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, 
 
2. zákon ze dne 29. listopadu 2023, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 
 
3. zákon ze dne 29. listopadu 2023, kterým se mění zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví, 
 
4. zákon ze dne 29. listopadu 2023, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 
 
5. zákon ze dne 29. listopadu 2023, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, 
 
6. zákon ze dne 29. listopadu 2023, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, 
 
7. zákon ze dne 29. listopadu 2023 o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb, 
 
8. zákon ze dne 29. listopadu 2023, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
 
9. zákon ze dne 30. listopadu 2023, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,  

10. zákon ze dne 30. listopadu 2023, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

11. zákon ze dne 30. listopadu 2023, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 
 
12. zákon ze dne 30. listopadu 2023, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, 
 
13. zákon ze dne 30. listopadu 2023 o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny a 

14. zákon ze dne 11. prosince 2023, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Odbor komunikace KPR