Prezident republiky podepsal zákony 

22. března 2024

Prezident republiky Petr Pavel podepsal v pátek dne 22. března 2024 tyto zákony:   

1) zákon ze dne 6. března 2024, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 

2) zákon ze dne 6. března 2024 o trhu s nevýkonnými úvěry, 

3) zákon ze dne 6. března 2024, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry, 

4) zákon ze dne 6. března 2024 o munici, 

5) zákon ze dne 6. března 2024 o zbraních a střelivu, 

6) ústavní zákon ze dne 6. března 2024, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., 

7) zákon ze dne 6. března 2024 o správě voleb, 

8) zákon ze dne 6. března 2024, kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb,  

9) zákon ze dne 6. března 2024, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, 

10) zákon ze dne 6. března 2024, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, 

11) zákon ze dne 7. března 2024, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

12) zákon ze dne 7. března 2024, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

Odbor komunikace KPR