Prezident republiky podepsal zákony

29. dubna 2024

Prezident republiky Petr Pavel podepsal v pondělí dne 29. dubna 2024 tyto zákony: 

1. zákon ze dne 17. dubna 2024, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,

2. zákon ze dne 17. dubna 2024, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů,

3. zákon ze dne 17. dubna 2024, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 

4. zákon ze dne 19. dubna 2024, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Odbor komunikace KPR