Prezident republiky podepsal zákony

7. června 2024

Prezident republiky Petr Pavel podepsal v pátek dne 7. června 2024 tyto zákony: 

 • zákon ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
 • zákon ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 465/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
 • zákon ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
 • zákon ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon ze dne 29. května 2024 o hromadném občanském řízení soudním,
 • zákon ze dne 29. května 2024, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném občanském řízení soudním.
 • zákon ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
 • zákon ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
 • zákon ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, a
 • zákon ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor komunikace KPR