Prezident republiky předal jmenovací dekrety profesorkám a profesorům vysokých škol

13. června 2024

Prezident republiky Petr Pavel ve čtvrtek dne 13. června 2024 v pražském Karolinu předal jmenovací dekrety profesorkám a profesorům vysokých škol. 

Projev prezidenta republiky při předávání jmenovacích dekretů naleznete zde.

Seznam jmenovaných profesorů:

Alla ARKHANHELSKA, DrSc.
pro obor: Slavistika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

Ing. Markéta ARLTOVÁ, Ph.D.
pro obor: Finance
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

RNDr. Eva BÁRTOVÁ, Ph.D.
pro obor: Molekulární biologie a genetika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

PhDr. Michal BAUER, Ph.D.
pro obor: Ekonomické teorie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

Ing. MgA. David BOUKAL, Ph.D.
pro obor: Ekologie
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

MUDr. Andrea BURGETOVÁ, Ph.D.
pro obor: Radiologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

Mgr. Jaroslav DAVID, Ph.D.
pro obor: Český jazyk
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

Ing Petr DOLEŽEL, Ph.D.
pro obor: Řízení strojů a procesů
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Ing. Libor DOSTÁL, Ph.D.
pro obor: Anorganická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

MUDr. Ondřej FIALA, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

PhDr. Jiří FRIEDL, Ph.D.
pro obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
na návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě

Dr. techn. Eric Daniel GŁOWACKI
pro obor: Biomedicínské inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

JUDr. Nicole GRMELOVÁ, Ph.D.
pro obor: Obchodní právo
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

Mgr. Petr HASIL, Ph.D.
pro obor: Matematika – Matematická analýza
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

Mgr. Jan HAVLÍČEK, Ph.D.
pro obor: Zoologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

Ing. Tomáš HERINK, Ph.D.
pro obor: Chemické a energetické zpracování paliv
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Ing. Jiří HOUŠKA, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

Ing. Martin HROMADA, Ph.D.
pro obor: Bezpečnost a požární ochrana
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Mgr. Lada HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění
na návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

RNDr. Pavel HULVA, Ph.D.
pro obor: Zoologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

Mgr. Ondřej JAKUBEC, Ph.D.
pro obor: Dějiny umění
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

Mgr. Daniel JANDAČKA Ph.D.
pro obor: Kinantropologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

Petr JANSKÝ, M.Sc., Ph.D.
pro obor: Ekonomické teorie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

Ing. Daniel JIRÁK, Ph.D.
pro obor: Lékařská biofyzika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

MUDr. JUDr. Dušan KLOS, Ph.D., LL.M.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

Ing. Petr KOLENKO, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

doc. Mgr. Milan KRBÁLEK, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná matematika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

doc. Ing. Marek KUBALČÍK, Ph.D.
pro obor: Řízení strojů a procesů
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Ing. Zuzana KUČEROVÁ, Ph.D.
pro obor: Ekonomie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

doc. Ing. Marián LEHOCKÝ, Ph.D.
pro obor: Fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

doc. Ing. et Ing. Ondřej MACHEK, Ph.D.
pro obor: Management a manažerská ekonomie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

doc. Ing. Jan MALAŤÁK, Ph.D.
pro obor: Energetika
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

doc. Aamir Saeed MALIK, Ph.D.
pro obor: Výpočetní technika a informatika
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

doc. Ing. Jan MAREŠ, Ph.D.
pro obor: Řízení strojů a procesů
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Ing. Vlastimil MATĚJKA, Ph.D.
pro obor: Materiálové vědy a inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

doc. RNDr. Ivan MIZERA, CSc.
pro obor: Matematika – pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. ak. mal. Michaela PAVLÁTOVÁ
pro obor: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

doc. Mgr. Jiří PITTNER, Dr. rer. nat.
pro obor: Fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Ing. Michal PLAČEK, Ph.D.
pro obor: Veřejná a sociální politika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Mgr. Václav PODESTÁT
pro obor: Tvůrčí fotografie
na návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě

doc. MUDr. Marek POJAR, Ph.D.
pro obor: Kardiochirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. PhDr. Alena POMAJZLOVÁ, Ph.D.
pro obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění
na návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

doc. Mgr. Tomáš POSPISZYL, Ph.D.
pro obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění'
'na návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

doc. Ing. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D.
pro obor: Konstrukční a procesní inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

doc. MUDr. Štěpánka PRŮHOVÁ, Ph.D.
pro obor: Pediatrie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 

doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D.
pro obor: Finanční právo a finanční věda
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Mgr. Pavel REJHOLEC
pro obor: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

hab. inž. Miroslaw RUCKI, prof. UTHRad
pro obor: Strojírenská technologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

doc. Ing. Tomáš SEDLÁČEK, Ph.D.
pro obor: Technologie makromolekulárních látek
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Mgr. Jiří SIOSTRZONEK, Ph.D.
pro obor: Tvůrčí fotografie
na návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě

doc. MUDr. Tomáš SKÁLA, Ph.D.
pro obor: Kardiologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

doc. PhDr. Filip SMOLÍK, Ph.D.
pro obor: Psychologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Mgr. Jan SOUBUSTA, Ph.D.
pro obor: Optika a optoelektronika
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

doc. RNDr. Pavel SOUČEK, CSc.
pro obor: Biochemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. MUDr. Milan SOVA, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

doc. Ing. Milena STRÁNSKÁ, Ph.D.
pro obor: Chemie a analýza potravin
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

doc. MUDr. Pavel STUDENÝ, Ph.D.
pro obor: Chirurgické obory
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. PhDr. Daniel ŠPELDA, Ph.D.
pro obor: Filozofie
na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity

doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK
pro obor: Dramatická umění
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

doc. Mgr. Pavel ŠTICHAUER, Ph.D.
pro obor: Románské jazyky
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. PhDr. Jiří ŠUBRT, CSc.
pro obor: Sociologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Zhivorad TOMOVSKI, Dr.
pro obor: Aplikovaná matematika
na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity

doc. Ing. Zuzana TUČKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Podniková ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci,

doc. Mgr. Ing. Michal TVRDOŇ, Ph.D.
pro obor: Ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě

doc. Ing. Vojtěch VÁCLAVÍK, Ph.D.
pro obor: Úpravnictví
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

doc. PhDr. Martin VACULÍK, Ph.D.
pro obor: Sociální psychologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

doc. PhDr. Ludmila VESELOVSKÁ, Dr.
pro obor: Obecná a diachronní lingvistika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

doc. RNDr. Jan VYBÍRAL, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná matematika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

doc. MUDr. Tomáš VYMAZAL, Ph.D.
pro obor: Anesteziologie a intenzivní medicína
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. MUDr. Dan WICHTERLE, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Dipl.-Ing. Alexander WILKIE, Dr. Techn.
pro obor: Informatika – softwarové systémy
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. RNDr. Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Ph.D.
pro obor: Lékařská imunologie a mikrobiologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Ing. Miroslav ZETEK, Ph.D.
pro obor: Strojní inženýrství
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

doc. Ing. Marek ZINECKER, Ph.D.
pro obor: Ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

doc. Ing. Radovan SOUŠEK, Ph.D.
pro obor: Ochrana vojsk a obyvatelstva
na návrh Vědecké rady univerzity obrany

 

foto: Tomáš Fongus

Odbor komunikace KPR

Fotogalerie

Prezident republiky předal jmenovací dekrety profesorkám a profesorům vysokých škol, Karolinum, 13.6.2024, foto: Tomáš Fongus
Prezident republiky předal jmenovací dekrety profesorkám a profesorům vysokých škol, Karolinum, 13.6.2024, foto: Tomáš Fongus
Prezident republiky předal jmenovací dekrety profesorkám a profesorům vysokých škol, Karolinum, 13.6.2024, foto: Tomáš Fongus
Prezident republiky předal jmenovací dekrety profesorkám a profesorům vysokých škol, Karolinum, 13.6.2024, foto: Tomáš Fongus
Prezident republiky předal jmenovací dekrety profesorkám a profesorům vysokých škol, Karolinum, 13.6.2024, foto: Tomáš Fongus