Prezident republiky předal jmenovací dekrety profesorům

21. června 2023

Prezident republiky Petr Pavel předal osobně ve středu dne 21. června 2023 v pražském Karolinu jmenovací dekrety profesorům vysokých škol. Profesory jmenoval na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol.

Prezident republiky jmenoval celkem 93 profesorek a profesorů z více než 70 oborů: „Věřím, že všichni jmenovaní přispějí k tomu, aby české vysoké školy byly místem rozvoje schopností talentovaných a kreativních lidí“, řekl Petr Pavel.

Projev prezidenta republiky při předávání jmenovacích dekretů profesorům naleznete zde.

Seznam jmenovaných profesorů:

doc. Ing. Petra BAJEROVÁ, Ph.D.
pro obor: Technologie potravin
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

doc. MUDr. Peter BALÁŽ, PhD.
pro obor: Chirurgické obory
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. RNDr. Petr BARTÁK, Ph.D.
pro obor: Analytická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

doc. Ing. Zdenko BOBOVSKÝ, PhD.
pro obor: Řízení strojů a procesů
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

doc. Mgr. Renata CORNEJO, Ph.D.
pro obor: Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury)
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

doc. Mgr. Radek ČECH, Ph.D.
pro obor: Český jazyk
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Ing. Jan ČECHAL, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

doc. MUDr. Věra ČERTÍKOVÁ CHÁBOVÁ, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. MUDr. Petr DULÍČEK, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Ing. Karel DUŠEK, Ph.D.
pro obor: Materiály a technologie pro elektrotechniku
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

doc. Ing. Jan ELIÁŠ, Ph.D.
pro obor: Konstrukce a dopravní stavby
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

doc. JUDr. PhDr. David ELISCHER, Ph.D.
pro obor: Občanské právo
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Ing. Roman GEBAUER, Ph.D.
pro obor: Fytologie lesa
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

doc. Ing. Petr GIRG, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná matematika
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

doc. Ing. arch. Jana GREGOROVÁ, PhD.
pro obor: Architektura a urbanismus
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

doc. Ing. Silvie HEVIÁNKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Úpravnictví
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

doc. MUDr. Robert HOLAJ, CSc.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Ing. Marcel HONZA, Dr.
pro obor: Zoologie
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

doc. MUDr. Milan HROMÁDKA, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Mgr. Martin HRUBÝ, Ph.D.
pro obor: Makromolekulární chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Ing. Pavel HUTAŘ, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná mechanika
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

doc. Ing. Jan JANDORA, Ph.D.
pro obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

doc. Ing. Ondřej JANKOVSKÝ, Ph.D.
pro obor: Anorganická chemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

doc. Ing. Miroslav JURSÍK, Ph.D.
pro obor: Obecná produkce rostlinná
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

doc. MUDr. Ivana KACEROVSKÁ MUSILOVÁ, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. MUDr. Petr KALA, Ph.D.
pro obor: Vnitřní lékařství
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

doc. Mgr. art. Helena KAUPOVÁ
pro obor: Hudební umění – zpěv
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

doc. Mgr. Karel KLEISNER, Ph.D.
pro obor: Filosofie a dějiny přírodních věd
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Ing. Václav KLIKA, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná matematika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

doc. Mgr. A. Lenka KLODOVÁ, Ph.D.
pro obor: Výtvarná tvorba
na návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

doc. Ing. Radim KOCICH, Ph.D.
pro obor: Výrobní a materiálové inženýrství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

doc. Ing. Pavel KOČOVSKÝ, CSc.
pro obor: Organická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. PhDr. Ota KONRÁD, Ph.D.
pro obor: Moderní dějiny
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Mgr. Kamil KOPECKÝ, Ph.D.
pro obor: Pedagogika
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

doc. Ing. Jozef KRAJČOVIČ, Ph.D.
pro obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

doc. PhDr. Mgr. Lenka KRÁMSKÁ, Ph.D.
pro obor: Psychologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

PD Ing. Petr KRTIL, CSc.
pro obor: Anorganická technologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

doc. RNDr. Martin KRUŽÍK, Ph.D.
pro obor: Matematika – matematické modelování a numerická matematika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. JUDr. Filip KŘEPELKA, Ph.D.
pro obor: Právo Evropské unie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

doc. Ing. Šárka LABOUTKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Ekonomie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

doc. PhDr. Miloslav LAPKA, CSc.
pro obor: Regionální a sociální rozvoj
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

doc. MUDr. Břetislav LIPOVÝ, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

doc. Ing. Mgr. Petra MAREŠOVÁ, Ph.D.
pro obor: Podniková ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

doc. RNDr. Pavel MATĚJÍČEK, Ph.D.
pro obor: Makromolekulární chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. RNDr. Filip MATĚJKA, Ph.D.
pro obor: Ekonomické teorie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. MUDr. Jiří MATĚJKA, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Ing. Radomil MATOUŠEK, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná informatika
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Ing. Jiří MIKYŠKA, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná matematika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

doc. Rajesh Kumar MISHRA, Ph.D.
pro obor: Technika a technologie zpracování zemědělských materiálů a produktů
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

doc. Mgr. Aleš MRÁČEK, Ph.D.
pro obor: Výrobní a materiálové inženýrství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

doc. PhDr. Jana MYNÁŘOVÁ, Ph.D.
pro obor: Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Dr. Virginie NAZABAL
pro obor: Chemie a technologie anorganických materiálů
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

doc. Ing. Jan NEČAS, Ph.D.
pro obor: Úpravnictví
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

doc. PharmDr. Jitka PALICH FUČÍKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Lékařská imunologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. MVDr. Miroslava PALÍKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat
na návrh Vědecké rady Veterinární univerzity Brno

doc. PhDr. Karel PANČOCHA, Ph.D.
pro obor: Speciální pedagogika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

doc. RNDr. Radomír PÁNEK, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

doc. Ing. Iva PETRÍKOVÁ Ph.D.
pro obor: Aplikovaná mechanika
na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

doc. RNDr. Petr PIŠOFT, Ph.D.
pro obor: Meteorologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Mgr. Milan POKORNÝ, Ph.D.
pro obor: Matematika – matematická analýza
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Ing. Tomáš POLICAR, Ph.D.
pro obor: Rybářství
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

doc. RNDr. Pavel POSPÍŠIL, Ph.D.
pro obor: Biofyzika
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

doc. RNDr. Petra POULOVÁ, Ph.D.
pro obor: Systémové inženýrství a informatika
na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové

doc. PhDr. Marie RAKUŠANOVÁ, Ph.D.
pro obor: Dějiny umění
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Mgr. MgA. Michal RATAJ, Ph.D.
pro obor: Hudební umění – skladba
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

doc. Mgr. Vladimír REMEŠ, Ph.D.
pro obor: Zoologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

doc. Mgr. Jan RŮŽIČKA Ph.D.
pro obor: Ekologie
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

doc. PhDr. Marie RYANTOVÁ, CSc.
pro obor: Pomocné vědy historické
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Mgr. Tomáš ŘIHÁČEK, Ph.D.
pro obor: Obecná psychologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

doc. Ing. Michal SEDLAČÍK, Ph.D.
pro obor: Povrchové inženýrství
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

doc. PhDr. Ing. Lucie SEVEROVÁ, Ph.D.
pro obor: Podniková a odvětvová ekonomika
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

doc. Martin SMOLKA
pro obor: Hudební umění
na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění

doc. Ing. Bc. Radoslav SOVJÁK, Ph.D., LL.M.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

doc. Ing. David STRNAD
pro obor: Dramatická umění
na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění

doc. Dr. RNDr. David SÝKORA
pro obor: Analytická chemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

doc. Ing. Ondřej ŠIKULA, Ph.D.
pro obor: Pozemní stavby
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

doc. PhDr. Pavel ŠOPÁK, Ph.D.
pro obor: Architektura a urbanismus
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

doc. MgA. Vratislav ŠRÁMEK
pro obor: Dramatická umění
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

doc. MUDr. Pavel ŠŤOURAČ, Ph.D.
pro obor: Neurologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Ing. Liběna TETŘEVOVÁ, Ph.D.
pro obor: Podniková ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

doc. MUDr. Michal TOMČÍK, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. RNDr. Michal TOMŠOVSKÝ, Ph.D.
pro obor: Ochrana lesa a myslivost
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

doc. RNDr. Robert VÁCHA, Ph.D.
pro obor: Fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Ing. Marek VEČEŘ, Ph.D.
pro obor: Konstrukční a procesní inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

doc. Ing. Jan VIMMR, Ph.D.
pro obor: Mechanika
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

doc. Mgr. Radek VODIČKA, Ph.D.
pro obor: Lékařská genetika
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

Ing. Martin VOHRALÍK, Ph.D. et Ph.D.
pro obor: Matematika – matematické modelování a numerická matematika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Mgr. Tomáš WEISS, M.A., Ph.D.
pro obor: Mezinárodní teritoriální studia
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Ing. Jiří ZACH, Ph.D.
pro obor: Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

doc. MUDr. Helena ŽEMLIČKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Lékařská imunologie a mikrobiologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

RNDr. Stanislav ŽIVNÝ, M.Sc., D.Phil.
pro obor: Informatika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

doc. PD. Dr. et Ing. Jiří FAJT, Ph.D.
pro obor: Dějiny umění
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. RNDr. Ivan OŠŤÁDAL, CSc.
pro obor: Fyzika – fyzika povrchů a rozhraní
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

Komunikační tým prezidenta Petra Pavla