Prezident republiky přijal vedoucí zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí

29. srpna 2023

Prezident republiky Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijal vedoucí zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. Setkání se koná každoročně u příležitosti porady velvyslanců, ke které je zve do Prahy Ministerstvo zahraničních věcí ČR. 

Prezident Pavel v projevu, který si můžete přečíst zde, nastínil svou vizi, jak bude přistupovat k zahraniční politice. Ocenil, že mezi nejvyššími ústavními činiteli po dlouhé době je shoda na potřebě usilovat o jednotnou a předvídatelnou českou zahraniční politiku.  

Prezident Pavel vidí tři základní předpoklady bezpečnosti České republiky. „V moderním světě, který stojí na hodnotách, nesmí převládnout zvůle a právo silnějšího. Nikdo si ze současné krize nesmí odnést pocit, že manipulace a násilí k prosazení vlastních zájmů se vyplácí,“ řekl. Proto i nadále součástí všech jeho jednání zůstane podpora Ukrajiny. Zdůraznil, že nelze dopustit vítězství Ruska. Za nejspolehlivější záruku dlouhodobého míru ve východní Evropě prezident považuje prosperující a demokratickou Ukrajinu, která bude plně integrována do euroatlantického společenství. 

Za druhý předpoklad bezpečnosti Česka označil bezproblémové vztahy se sousedy. Vyzdvihl nadstandartní vazby se Slovenskem. Z pohledu velikosti a síly považuje za nejvýznamnějšího evropského partnera Německo. Zmínil i důležitost regionálních formátů, například tzv. visegrádské čtyřky. Po vystoupení Velké Británie z Evropské unie považuje za potřebné usilovně hledat koalice napříč kontinentem v Pobaltí, ve Skandinávii i mezi dalšími středně velkými zeměmi. 

Třetím jednoznačným předpokladem pro silné a bezpečné Česko je podle prezidenta Pavla členství České republiky v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. Mezi nejbližší spojence patří i Spojené státy americké.  

Prezident zmínil také vztahy se zeměmi západního Balkánu i se státy takzvaného Asociovaného tria, tedy Ukrajinou, Moldavskem a Gruzií, kterým je potřeba podat pomocnou ruku v souvislosti s jejich zájmem o integraci do euroatlantického prostoru. „Rozšíření Evropské unie se stále více ukazuje být nejen geopolitickou prioritou, ale i existenční otázkou,“ řekl. 

Prezident Pavel chce zintenzivnit vztahy se společenstvím geograficky vzdálenějších demokratických států. Důležité spojence má Česká republika podle něj nejen v euroatlantickém prostoru, ale i v Indo-Pacifiku. Přeje si také mnohem upřímnější dialog se zeměmi takzvaného globálního Jihu. 

Prezident slíbil, že bude usilovat o podporu ekonomické diplomacie. Navázat by podle něj Česká republika měla i na tradici podpory v oblasti lidských práv.  

Prezident zdůraznil, že k naplnění jeho vize je potřeba jednotné a stabilní zahraniční politiky a důvěry veřejnosti v zahraniční politiku. 

Setkání vedoucích zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí svolává Ministerstvo zahraničních věcí ČR pravidelně zpravidla koncem léta. Na několikadenní poradě hovoří zástupci Černínského paláce a velvyslanci o zahraničně politických tématech, která jsou spojena s Českou republikou. Letošní jednání potrvá do čtvrtka. 

Odbor komunikace KPR

Fotogalerie

Prezident republiky přijal vedoucí zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí
Prezident republiky přijal vedoucí zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí
Prezident republiky přijal vedoucí zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí
Prezident republiky přijal vedoucí zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí
Prezident republiky přijal vedoucí zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí
Prezident republiky přijal vedoucí zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí