Prezident republiky ratifikoval listinu

5. dubna 2023

Prezident republiky Petr Pavel podepsal ve středu dne 5. dubna 2023 Změnu Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z rezoluce Rady guvernérů Mezinárodní finanční korporace č. 273 ze dne 16.4.2020.

Listina podléhá spolupodpisu předsedou vlády.

Komunikační tým prezidenta Petra Pavla