Prezident republiky ratifikoval listinu

1. srpna 2023

Prezident republiky Petr Pavel podepsal v úterý dne 1. srpna 2023 ratifikační listinu k Dohodě mezi Českou republikou a Spojenými Státy Americkými o spolupráci v oblasti obrany. 

Listina podléhá spolupodpisu předsedou vlády. 

Odbor komunikace KPR