Prezident republiky ratifikoval listiny 

22. března 2024

Prezident republiky Petr Pavel podepsal v pátek dne 22. března 2024 následující ratifikační listiny: 

1. ratifikační listinu ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o zpětném přebírání a průvozu osob, 

2. ratifikační listinu ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kamerunskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, 

3. ratifikační listinu ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o státních hranicích. 

Listiny podléhají spolupodpisu předsedou vlády. 

Odbor komunikace KPR