Prezident republiky ratifikoval listinu

4. dubna 2024

Prezident republiky Petr Pavel podepsal ve čtvrtek dne 4. dubna 2024 ratifikační listinu k nové příloze VI a změně přílohy II Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě.

Listina podléhá spolupodpisu předsedou vlády. 

Odbor komunikace KPR