Prezident republiky se setkal s dalším kandidátem na ústavního soudce

13. dubna 2023

Prezident republiky Petr Pavel se ve čtvrtek 13. dubna 2023 setkal s profesorem Janem Wintrem. V současné době nechává připravit potřebnou dokumentaci, aby ho mohl navrhnout Senátu Parlamentu ČR jako dalšího kandidáta na ústavního soudce. 

Prezident republiky o schůzce ještě před setkáním informoval předsedu Senátu Miloše Vystrčila.

“Na profesoru Wintrovi oceňuji jeho expertní zkušenosti a výborné renomé napříč odbornou komunitou. Důležitým faktorem je jeho téměř dvacetiletá zkušenost z akademické sféry, která naplňuje mou představu o profesně různorodém složení Ústavního soudu,” vysvětlil Petr Pavel. 

Výběr kandidátů probíhál podle předem avizovaných kritérií, která prezident zveřejnil dne 20. března zde: https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/proces-vyberu-a-nominace-kandidatu-do-ustavniho-soudu-16970#from-list

1/ Pestrost s ohledem na profesní původ a zkušenost, s obvyklou převahou soudců obecných soudů a akademiků, doplněných dalšími profesionály. 

2/ Důležitá je odbornost, a to nejen v ústavním, případně mezinárodním a evropském právu, ale i v hlavních oborech, jako jsou občanské, trestní nebo správní právo. 

3/ Dalším zřetelem je i regionální rozrůzněnost, a to jak ve vztahu k životní zkušenosti, tak k právnickým fakultám, které soudci absolvovali nebo na nich působí. 

4/ Důležité je mít soudce napříč generacemi, ale i v genderové vyváženosti.

5/ Důležitá je hodnotová a názorová různorodost: soud nemá být složený pouze z konzervativců, liberálů a socialistů, lidí pravice nebo jenom levice. 

6/ Všechno musí být ve shodě s osobní integritou a uznáním ze strany kolegů či širší veřejnosti.   

Komunikační tým prezidenta Petra Pavla