Prezident republiky udělil státní vyznamenání 

28. října 2023

Prezident republiky Petr Pavel se rozhodl podle článku 63 odstavce1 písmena h) ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, a paragrafu 7 zákona č. 157/1994 Sb. o státních vyznamenáních České republiky u příležitosti řádového dne 28. října 2023 ocenit udělením nebo propůjčením státních vyznamenání občanské zásluhy a výsledky práce významných osobností. 
 
Prezident ve svém projevu, který pronesl ve Vladislavském sále před předáním vyznamenání, vyzdvihl důvody ke zdravému národnímu sebevědomí, mluvil o významu našeho členství v NATO i v Evropské unii. Česká republika má podle něj největší bohatství v lidech. “Jsou to studenti na univerzitách, podnikatelé, inovátoři, ale i lékaři a zdravotníci, vojáci a policisté, učitelé na všech stupních i ti, co se živí vlastníma rukama. Zkrátka všichni, kteří k tomu, co dělají, přistupují pozitivně a poctivě. Pokud toto lidské bohatství dokážeme správně rozvíjet, máme na to hrát ve světě první ligu,” řekl prezident Pavel. 
 
Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva občanské skupiny 1. třídy panu doc. JUDr. Petru Pithartovi, dr. h. c. za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti politiky. 
 
Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva občanské skupiny 1. třídy panu JUDr. Pavlu Rychetskému, dr. h. c. za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti politiky. 
 
Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva občanské skupiny 1. třídy panu Karlu Schwarzenbergovi za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti politiky. 
 
Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny 1. třídy in memoriam panu brig. gen. Karlu Marešovi za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající velitelskou a bojovou činnost.  
 
Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny 1. třídy in memoriam panu Františku Pecháčkovi za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu.  
 
Prezident republiky udělil Řád Bílého lva vojenské skupiny 1. třídy in memoriam panu gen. PhDr. Milanu Rastislavu Štefánikovi za vynikající zásluhy ve prospěch České republiky. 
 
Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka 1. třídy Mons. prof. PhDr. Tomáši Halíkovi, Th.D., dr. h. c. za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. 
 
Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka 1. třídy paní Martě Kubišové za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.  
 
Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka 1. třídy paní Zdeňce Mašínové za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.  
 
Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka 1. třídy in memoriam panu prof. PhDr. Janu Sokolovi, Ph.D., CSc. za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.   
 
Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka 1. třídy paní Mgr. Jarmile Stibicové za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.  
 
Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka 1. třídy panu PhDr. Milanu Uhdemu za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.  
 
Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka 2. třídy panu Mgr. Iljovi Hradeckému za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.  
 
Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka 2. třídy paní prof. RNDr. Haně Librové, CSc. za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.   
 
Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka 2. třídy panu PhDr. Janu Šolcovi za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.   
 
Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství in memoriam panu plk. Josefu Bernatovi za hrdinství v boji.   
 
Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství in memoriam panu plk. Oldřichu Doležalovi za hrdinství v boji.  
 
Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství panu plk. ve výslužbě Jiřímu Pavlu Kafkovi za hrdinství v boji. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství in memoriam panu plk. Stanislavu Zimprichovi za hrdinství v boji.  
 
Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství panu pprap. Pavlu Farkovi za hrdinství při záchraně lidského života. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství panu Petru Jiroutovi za hrdinství při záchraně lidského života. 
 
Prezident republiky udělili Medaili Za hrdinství panu prap. Martinu Salayovi za hrdinství při záchraně lidských životů. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství panu prap. Jiřímu Štěpánkovi za hrdinství při záchraně lidských životů. 
 
Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy 1. stupně panu Jiřímu Bartoškovi za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně panu plk. ve výslužbě prof. MUDr. Vladimíru Benešovi, DrSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně panu Miloni Čepelkovi za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně paní Ing. Haně Dvořákové, CSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně panu prof. Ing. Josefu Fantovi, CSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně paní Evě Graham, rozené Romanové za zásluhy o stát v oblasti sportu. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně panu RNDr. Jiřímu Grygarovi, CSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně panu prof. Jiřímu Chválovi za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně panu Radku Jarošovi za zásluhy o stát v oblasti sportu. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně in memoriam panu prof. PhDr. Josefu Jařabovi, CSc., dr. h. c. za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů.  
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně panu genmjr. ve výslužbě Ing. Jaroslavu Jírovi za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně paní Mgr. Boženě Jirků za zásluhy o stát v oblasti kultury. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně paní Evě Kantůrkové za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.  
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně paní Idě Kelarové za zásluhy o stát v oblasti kultury, výchovy a školství. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně panu prof. Ivanu Klánskému za zásluhy o stát v oblasti umění. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně panu Ing. Miroslavu Kopřivovi, CSc. za zásluhy o stát v oblasti hospodářské. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně panu Petru Kostkovi za zásluhy o stát v oblasti umění. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně paní Magdaleně Kožené za zásluhy o stát v oblasti umění. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně panu prof. RNDr. Davidu Lukášovi, CSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně panu prof. Ing. arch. Miroslavu Masákovi, dr. h. c. za zásluhy o stát v oblasti kultury. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně panu Květoslavu Mašitovi za zásluhy o stát v oblasti sportu. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně panu Františku Mertlovi za zásluhy o stát v oblasti umění. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně panu Vladimíru Mišíkovi za zásluhy o stát v oblasti umění. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně panu prof. RNDr. Bedřichu Moldanovi, CSc., dr. h. c. za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně panu Ing. Josefu Nečkovi za zásluhy o stát v oblasti sportu. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně panu Jaroslavu Němečkovi za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně panu RNDr. Miloslavu Nevrlému za zásluhy o stát v oblasti kultury. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně paní doc. PhDr. Evě Opravilové, CSc. za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně in memoriam paní akademické malířce Květě Pacovské, za zásluhy o stát v oblasti umění.  
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně in memoriam panu gen. Josefu Peškovi za zásluhy o stát v oblasti obrany.  
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně in memoriam panu PhDr. Martinu Povejšilovi za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů.  
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně panu Viktoru Preissovi za zásluhy o stát v oblasti umění. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně panu Petru Sísovi za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.  
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně paní doc. MgA. Olze Sommerové za zásluhy o stát v oblasti kultury. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně panu prof. MUDr. Vladimíru Staňkovi za zásluhy o stát v oblasti vědy. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně panu prof. MUDr. Marku Svobodovi, Ph.D. za zásluhy o stát v oblasti vědy. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně paní RNDr. Dině Štěrbové za zásluhy o stát v oblasti sportu. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně paní prof. MUDr. Heleně Tlaskalové – Hogenové, DrSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy. 
 
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně paní doc. MUDr. Věře Vávrové, DrSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy. 
 
 
Prezident republiky současně připravuje vyznamenání některým zahraničním osobnostem v jiném termínu, který bude včas upřesněn.  

  

 

 

Odbor komunikace KPR