Prezident republiky zaslal dopis britskému králi

18. dubna 2023

Prezident republiky Petr Pavel zaslal v úterý dne 18. dubna 2023 dopis Jeho Veličenstvu Karlovi III., králi Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Vaše Veličenstvo,

dovolte mi, abych Vám poděkoval za Váš milý dopis u příležitost mé březnové inaugurace. Velká Británie měla a bude mít vždy v mém srdci speciální místo. Dodnes například vzpomínám na svá studia na londýnské King´s College či na Royal College of Defence Studies, která mi do života dala nejen mnoho zkušeností, ale i přátele na celý život.

Vztahy obou našich zemí mají, jak jste sám zmínil, dlouhou historickou tradici. Nedávno se v Brně konal pohřeb posledního československého letce RAF a mého přítele Emila Bočka. Výše uvedená událost nám opět připomněla historickou sílu našeho spojenectví. Byli to právě naši letci u RAF, kteří přispěli výraznou měrou k ubránění nezávislosti ostrovního království a tím i svobodného světa. Naše spojenectví je však pevné i v dnešní době, kdy čelíme bezprecedentní ruské agresi na Ukrajině. Jsem přesvědčen, že agresor může být poražen jen co nejužší jednotou demokratického světa. 

Vaše Veličenstvo, s manželkou by nám bylo nesmírnou ctí Vás opětovně přivítat v samém srdci Evropy, na Pražském hradě. Věřím, že Vám Vaše povinnosti v blízkém budoucnu umožní návštěvu naší krásné metropole. Zároveň bych rád poděkoval za pozvání na květnovou korunovaci a budu se velmi těšit na osobní setkání v Londýně.   

Vaše Veličenstvo, dovolte mi Vám popřát hodně zdraví a úspěchů ve Vaší práci i osobním životě.         

S úctou

Petr Pavel
prezident České republiky

Komunikační tým prezidenta Petra Pavla