Prezident republiky zaslal telegram britskému králi 

6. února 2024

Prezident republiky Petr Pavel zaslal v úterý dne 6. února 2024 telegram Jeho Veličenstvu Karlovi III., králi Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. 

Vaše Veličenstvo,  

rád bych vám jménem občanů České republiky, své manželky a svým vyjádřil v tuto chvíli plnou podporu a víru, že zdravotní těžkosti brzy překonáte a vrátíte se zpět ke svému každodennímu životu a službě. 

Mé myšlenky jsou s Vámi i s Vaší rodinou a těším se na naše budoucí setkání, ve zdraví a činorodosti. 

Se srdečným pozdravem 

Petr Pavel
prezident České republiky 

 

Odbor komunikace KPR