Prezident republiky zaslal telegram maďarskému prezidentovi

5. března 2024

Prezident republiky Petr Pavel zaslal v úterý dne 5. března 2024 telegram Tamásovi Sulyokovi, prezidentovi Maďarska. 

Vaše Excelence,  

dovolte mi, abych Vám pogratuloval k Vašemu zvolení prezidentem Maďarska.   

Rád bych Vám popřál pevné zdraví a hodně úspěchů ve Vašem profesním i soukromém životě.  

S úctou 
 
Petr Pavel  
prezident České republiky  

Odbor komunikace KPR