Prezident republiky zaslal telegram zvolenému prezidentovi Republiky Indonésie 

21. března 2024

Prezident republiky Petr Pavel zaslal ve čtvrtek dne 21. března 2024 telegram Prabowovi Subiantovi, zvolenému prezidentovi Republiky Indonésie. 

Vaše Excelence,  
 
dovolte mi, abych Vám srdečně pogratuloval k Vašemu zvolení prezidentem Republiky Indonésie. 
 
Těší mě, že vzájemné vztahy mezi našimi zeměmi jsou výborné, a pevně věřím, že se i do budoucna budou dále rozvíjet.  
 
Vaše Excelence, přeji Vám pevné zdraví a mnoho úspěchů a štěstí ve Vaší náročné funkci i v osobním životě.  
 
S úctou 
 
Petr Pavel 
prezident České republiky 

 

 

 

Odbor komunikace KPR