Prvních 100 dní prezidenta Petra Pavla

16. března 2023

Když politici nastupují do funkce, často mluví o 100 dnech hájení. Předcházejí tím případné kritice za vlažný start. To by mně nebylo vlastní. Raději budu kritizován za příliš aktivní start. Proto jsem připravil plán konkrétních cílů na prvních 100 dní ve funkci. Po uplynutí této doby mě budete moci posuzovat podle výsledků, nikoli podle slov a slibů. Mé kroky budou směřovat k naplnění cílů v osmi oblastech:

1 Otevírání Hradu veřejnosti

* Zahájím proces otevírání Pražského hradu veřejnosti. Bezpečnostní opatření uvolním v maximální míře, kterou policie umožní, tak aby odpovídala aktuálnímu hodnocení rizik.

* Zorganizuji kulatý stůl se zástupci odborné veřejnosti i občanské společnosti na téma kulturního otevírání Hradu. O jeho výsledcích budu informovat veřejnost.

* Budu jednat se zástupci architektů a s odborníky na veřejný prostor k tématu revitalizace prostor Pražského hradu a jeho okolí, za tímto účelem jmenuji také externího poradce.

2 Transparentní a pravidelná komunikace

* Zavedu systém pravidelných brífinků pro média, kde získají odpovědi na všechny otázky k programu prezidenta a připravovaným krokům.

* Provedu revizi komunikačních kanálů prezidenta, které využívá prezidentská kancelář.

* Tým prezidenta postupně rozšířím o odborníky na sociální sítě a digitální komunikaci.

* Zahájím modernizaci oficiálních webových stránek prezidenta, aby odpovídaly současnosti a potřebám uživatelů.

* Připravím komunikační strategii zaměřenou na mladou generaci s cílem prohlubovat její zájem o politiku a naléhavá společenská témata.

3 Dodržování pravidel v Kanceláři prezidenta

* Zahájím potřebné kontroly v KPR i obou příspěvkových organizacích, aby Hrad začal fungovat jako transparentní instituce, která je tady především pro občany.

* Zreviduji procesy a kontrolní mechanismy nastavené mezi Kanceláří prezidenta republiky, Lesní správou Lány a Správou Pražského hradu. Prověřím, jak jsou vnitřní směrnice a předpisy funkční.

* Nastavím moderní a transparentní způsoby řízení, které zabrání nehospodárnému nakládání s veřejnými penězi.

* Připravím a představím organizační změnu kanceláře, která bude v souladu s vytyčenými cíli.

* Po obdržení závěrečné zprávy NKÚ o výsledcích provedených kontrol zajistím zavedení doporučených opatření. O těchto krocích budu veřejnost informovat.

4 Zvyšování politické kultury v zemi

* Vyzvu k pravidelným schůzkám premiéra a předsedu nejsilnější opoziční strany s cílem hledat společné styčné body.

* Svolám první schůzku s cílem nastavit pravidelná setkávání se zástupci koalice a opozice ohledně podoby důchodové reformy.

* Svolám první schůzku vrcholných ústavních činitelů a ministra zahraničí s cílem koordinovat zahraniční politiku.

5 Odborné vedení země

* Představím transparentní tým poradců prezidenta v oblastech, které považuji za klíčové: ekonomika, energetika, důchodová reforma, ústavní právo, životní prostředí, sociální politika a vzdělávání. Budu se s nimi pravidelně setkávat s cílem hledat řešení ve výše uvedených tématech.

6 Česko jako spolehlivý zahraniční partner

* Navštívím všechny sousední země, setkám se s jejich čelnými představiteli a dohodnu kroky k prohlubování vzájemné spolupráce.

* Vydám se na zahraniční cestu na Ukrajinu, potvrdím odhodlanost pokračovat v podpoře této země proti ruské agresi a pomohu rozběhnout její obnovu s pomocí Česka.

* Setkám se s nejvyššími představiteli Evropské unie a NATO, našimi klíčovými zahraničněpolitickými institucionálními partnery.

7 Pomoc s problémy občanů v regionech

* Budu pokračovat v cestách do regionů. V prvních 100 dnech navštívím Moravskoslezský kraj a další dva kraje.

* V Kanceláři prezidenta vytvořím tým odborníků pro vztahy s regiony, místními komunitami a občanskou společností.

8 Zodpovědné jmenování ústavních soudců

* Představím transparentní proces výběru kandidátů na pozice ústavních soudců.

* Během prvních 100 dnů nominuji první tři kandidáty ke schválení Senátem Parlamentu ČR.

Petr Pavel
prezident České republiky


Dokument ke stažení zde.

 

 

Komunikační tým prezidenta Petra Pavla