Vyjádření prezidenta republiky k jednání o důchodové reformě

19. dubna 2024

Prezident republiky vyjadřuje zklamání z toho, že hnutí ANO nechce pokračovat v jednání o změnách týkajících se důchodů a zrušilo také účast na pondělním jednání na Pražském hradě s tím, že jednání považuje za bezpředmětné.

Prezident vnímá téma jako celospolečensky velmi důležité a dlouhodobé, a proto se snažil vytvořit prostor pro věcnou politickou diskusi mezi vládou a opozicí, která by mohla vést k nalezení kompromisů nebo řešení, která budou pro občany země prospěšná.

Termín pondělního jednání i jeho obsah byl odsouhlasen všemi na minulé schůzce a zrušení dopisem ve čtvrtečních odpoledních hodinách považuje za nekonstruktivní.

Na jednání na Hradě 28. března přijali rovněž zástupci hnutí ANO princip diskuse na základě dat a analýz a vyžádali si od účastníků dodatečné údaje. Stejně tak sami přislíbili zaslání vlastních materiálů. Zúčastněné strany podklady dodaly v termínu, hnutí ANO nikoli. I to ukazuje přístup k jednání.

Další rozhovory v současném formátu považuje prezident po veřejných výstupech představitelů hnutí ANO k tématu a po zaslání dopisu za bezpředmětné a pozici ANO k tématu důchodů za dostatečně zřejmou.

Prezident republiky se bude však důležitému tématu věnovat i nadále a plánovanou schůzku a návazná jednání zachová.

Odbor komunikace KPR