back

The Picture Gallery at Prague Castle

Tours for visitors C

V Obrazárně jsou po celý rok vystavena díla z proslulých sbírek císaře Rudolfa II. Mezi více než stovkou unikátních děl nechybí obrazy Tiziana, Aachena či Rubense.

The Picture Gallery at Prague Castle

Stálá expozice Obrazárny Pražského hradu představuje návštěvníkům reprezentativní výběr více než jednoho sta nejkvalitnějších obrazů z majetku Pražského hradu čítajícího kolem 4000 obrazů.

Přes značné umělecké ztráty, ke kterým došlo během pohnuté historie sbírky, se Obrazárna kvalitou děl vyrovná nejvýznamnějším evropským uměleckým kolekcím. Kořeny Obrazárny sahají do konce 16. století, kdy císař Rudolf II shromáždil na Pražském hradě největší sbírku uměleckých děl té doby. Z proslulé galerie Rudolfa II. se v současné sbírce dochovalo jen několik kusů.

Nová kolekce z poloviny 17. století obsahuje díla významných italských, německých, nizozemských, vlámských a dalších mistrů. Spolu s obrazy malířů českého baroka, zakoupenými ve 30. letech 20. století z Masarykova fondu, je Obrazárna po mnoha úpravách a rekonstrukcích přístupna veřejnosti.

Kde expozici najdete?

Vstup do Obrazárny je z II. nádvoří Pražského hradu.

Otevírací doba

Otevřeno denně (v letní sezóně od 9 do 17 hodin, v zimní od 9 do 16 hodin)

Opening hours | Entrance-fee

Placement

Castle map