Pracovní návštěva prezidenta republiky Petra Pavla v Sasku   

15. března 2024

Prezident republiky Petr Pavel uskutečnil v pátek dne 15. března 2024 pracovní návštěvu spolkové země Svobodný stát Sasko. Jednal s Michaelem Kretschmerem, předsedou vlády Svobodného státu Sasko.Společně pak v Drážďanech zahájili výstavu „Fragmenty vzpomínek o svatovítském pokladu“, kterou v Saských uměleckých sbírkách připravil profesor Jiří Fajt. Na závěr dne si prezident republiky prohlédnul firmu vyrábějící čipy GlobalFoundries.

Při jednání s předsedou vlády prezident mluvil o intenzivních vztazích mezi Saskem a Českou
republikou a o velkém potenciálu, který má vzájemná spolupráce pro lidi na obou stranách
hranice.

“Německá spolková republika a samozřejmě i samostatný Svobodný stát Sasko jsou pro nás
významným obchodním partnerem jak z hlediska dovozu, tak z hlediska vývozu. Máme tady
také druhou největší českou komunitu po Bavorsku. Naše spolupráce probíhá nejenom v
rovině ekonomické, obchodní, kulturní, ale i v rovině přeshraničních vztahů mezi lidmi, mezi
našimi policejními složkami, hasiči, záchrannými službami. Stále vidím prostor, kde můžeme
spolupracovat ještě lépe a více. Připravovaná výstavba velké továrny na výrobu mikročipů
nabízí prostor nejenom pro Sasko, ale z hlediska dodavatelských vztahů i pro Českou
republiku,” uvedl prezident Petr Pavel.

Dalším tématem společných jednání byla přeshraniční spolupráce, která už teď probíhá mezi
policejními složkami, záchranáři či hasiči. A také ekonomická a obchodní spolupráce, kdy
Sasko je v rámci Německa naším pátým největším obchodním partnerem a Česko je pro
Sasko druhým největším dovozním partnerem na světě. I s ohledem na návštěvu továrny na
čipy Global Foundries spolu mluvili o spolupráci v této oblasti, která může naše ekonomické
vazby posílit ještě víc.

 Vyjádření prezidenta republiky na tiskové konferenci při pracovní návštěvě Saska zde.

 foto: Tomáš Fongus

 ----------------------

Výběr z programu pracovní návštěvy prezidenta republiky v Sasku
(změna programu vyhrazena)

pátek dne 15. března 2024

12:00 příjezd prezidenta republiky k Saské státní kanceláři  
setkání s Michaelem Kretschmerem, předsedou vlády Svobodného státu Sasko  

12:05 podpis prezidenta republiky do knihy hostů Svobodného státu Sasko  

12:10 tisková konference prezidenta republiky Petra Pavla a předsedy vlády Saska M. Kretschmera  

13:50 uvítání prezidenta republiky před Kunsthalle im Lipsius-Bau  

14:15 slavnostní zahájení výstavy Poklady svatovítské katedrály  

15:30 návštěva firmy GlobalFoundries  

17:00  konec návštěvy 

 

Odbor komunikace KPR

Fotogalerie

Pracovní návštěva prezidenta republiky v Sasku, 15.3. 2024, foto: Tomáš Fongus
Návštěva firmy GlobalFoundries, Drážďany, 15.3. 2024, foto: Tomáš Fongus
Návštěva firmy GlobalFoundries, Drážďany, 15.3. 2024, foto: Tomáš Fongus
Návštěva firmy GlobalFoundries, Drážďany, 15.3. 2024, foto: Tomáš Fongus
Pracovní návštěva prezidenta republiky v Sasku, 15.3. 2024, foto: Tomáš Fongus
Pracovní návštěva prezidenta republiky v Sasku, 15.3. 2024, foto: Tomáš Fongus
Slavnostní zahájení výstavy Poklady svatovítské katedrály, Drážďany, 15.3. 2024, foto: Tomáš Fongus
Slavnostní zahájení výstavy Poklady svatovítské katedrály, Drážďany, 15.3. 2024, foto: Tomáš Fongus
Slavnostní zahájení výstavy Poklady svatovítské katedrály, Drážďany, 15.3. 2024, foto: Tomáš Fongus
Slavnostní zahájení výstavy Poklady svatovítské katedrály, Drážďany, 15.3. 2024, foto: Tomáš Fongus
Slavnostní zahájení výstavy Poklady svatovítské katedrály, Drážďany, 15.3. 2024, foto: Tomáš Fongus
Pracovní návštěva prezidenta republiky v Sasku, 15.3. 2024, foto: Tomáš Fongus
Setkání s Michaelem Kretschmerem, předsedou vlády Svobodného státu Sasko, 15.3. 2024, foto: Tomáš Fongus
Setkání s Michaelem Kretschmerem, předsedou vlády Svobodného státu Sasko, 15.3. 2024, foto: Tomáš Fongus
Setkání s Michaelem Kretschmerem, předsedou vlády Svobodného státu Sasko, 15.3. 2024, foto: Tomáš Fongus
Setkání s Michaelem Kretschmerem, předsedou vlády Svobodného státu Sasko, 15.3. 2024, foto: Tomáš Fongus