Prezident republiky předal dekrety profesorům

12. prosince 2023

Prezident republiky Petr Pavel osobně předal v úterý dne 12. prosince 2023 v Karolinu jmenovací dekrety profesorkám a profesorům vysokých škol. 

Projev prezidenta republiky při jmenování profesorů zde.

 

 
Seznam jmenovaných profesorů: 
doc. MUDr. Soňa BALOGOVÁ, PhD. 
pro obor: Nukleární medicína 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
doc. Ing. Zdeněk BEČVÁŘ, Ph.D. 
pro obor: Telekomunikační technika 
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze 
 
doc. Ing. Ladislav BERÁNEK, CSc.  
pro obor: Systémové inženýrství a informatika 
na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové 
 
doc. Mgr. Ondřej BEZDÍČEK, Ph.D.  
pro obor: Lékařská psychologie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
doc. MUDr. Martina BIELASZEWSKA, CSc.  
pro obor: Lékařská imunologie a mikrobiologie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
doc. PhDr. Ladislav CABADA, Ph.D. 
pro obor: České a československé dějiny 
na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové 
 
doc. Ing. Miloslav ČAPEK, Ph.D. 
pro obor: Radioelektronika 
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze 
 
doc. Mgr. Martin ČAPSKÝ, Ph.D. 
pro obor: Historické vědy 
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice 
 
doc. MUDr. Filip ČEČKA, Ph.D. 
pro obor: Chirurgie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
doc. RNDr. Tomáš DAVÍDEK, Ph.D.  
pro obor: Fyzika – subjaderná fyzika 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
doc. PhDr. Ing. Antonie DOLEŽALOVÁ, Ph.D. 
pro obor: Moderní dějiny 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
doc. MUDr. František DUŠKA, Ph.D. 
pro obor: Anesteziologie a intenzivní medicína 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
doc. Mgr. Sylvie GRAF, Ph.D. 
pro obor: Psychologie 
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity 
 
doc. RNDr. Milan GRYNDLER, CSc. 
pro obor: Ekologie 
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  
 
doc. Ing. Aleš HANČ, Ph.D. 
pro obor: Agrochemie a výživa rostlin 
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze  
 
doc. MUDr. Štěpán HAVRÁNEK, Ph.D. 
pro obor: Vnitřní nemoci 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
doc. MUDr. Dana HORÁKOVÁ, Ph.D. 
pro obor: Neurologie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
doc. MgA. Blanka CHLÁDKOVÁ 
pro obor: Dramatická umění 
na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění 
 
doc. MUDr. Roman CHMEL, Ph.D. 
pro obor: Gynekologie a porodnictví 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
doc. MUDr. Jan JANOTA, Ph.D. 
pro obor: Pediatrie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
doc. Bernadette Nadya JAWORSKY, Ph.D. 
pro obor: Sociologie 
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity 
 
doc. RNDr. Karol KAMPF, Ph.D. 
pro obor: Fyzika – subjaderná fyzika 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
doc. PhDr. Petr KANIOK, Ph.D. 
pro obor: Politologie 
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity 
 
doc. Ing. Martin KEPPERT, Ph.D. 
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů 
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze 
 
doc. PhDr. Blanka KLÍMOVÁ, M.A., Ph.D. 
pro obor: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  
na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové 
 
doc. Ing. Michal KOHOUT, Ph.D. 
pro obor: Organická chemie 
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 
 
doc. Ing. Zuzana KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ, Ph.D. 
pro obor: Aplikovaná informatika 
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
 
doc. JUDr. David KOSAŘ, Ph.D., LL.M.,J.S.D. 
pro obor: Ústavní právo a státověda 
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity 
 
doc. PhDr. Kateřina KRÁLOVÁ, Ph.D., M.A. 
pro obor: Moderní dějiny 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
doc. MUDr. Karel KREJČÍ, Ph.D. 
pro obor: Vnitřní nemoci 
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci 
 
doc. Ing. Pavel KRÖMER, Ph.D. 
pro obor: Informatika 
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 
 
doc. Ing. David KUBIČKA, Ph.D. 
pro obor: Chemické a energetické zpracování paliv 
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 
 
doc. Ing. et Ing. Ivo KUŘITKA, Ph.D. et Ph.D. 
pro obor: Technologie makromolekulárních látek 
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
 
doc. MUDr. Radim LIPINA, Ph.D. 
pro obor: Chirurgie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
prof. RNDr. David LUKÁŠ, CSc. 
pro obor: Biofyzika 
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci 
 
doc. RNDr. Miroslav MACKA, Ph.D. 
pro obor: Biologická chemie 
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně 
 
doc. Mgr. Alexandr MALIJEVSKÝ, Ph.D. 
pro obor: Fyzikální chemie 
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 
 
doc. RNDr. Markéta MARTÍNKOVÁ, Ph.D. 
pro obor: Biochemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
doc. Ing. arch. Pavla MELKOVÁ, Ph.D. 
pro obor: Architektura 
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze 
 
doc. MUDr. Kateřina MENŠÍKOVÁ, Ph.D. 
pro obor: Neurologie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci  
 
doc. MUDr. Mgr. Jiří MINAŘÍK, Ph.D. 
pro obor: Vnitřní nemoci 
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci 
 
doc. MUDr. Hynek MÍRKA, Ph.D. 
pro obor: Zobrazovací metody v lékařství 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
doc. MUDr. Mgr. Marek MRÁZ, Ph.D. 
pro obor: Onkologie 
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity 
 
doc. Ing. Luboš NÁHLÍK, Ph.D. 
pro obor: Aplikovaná mechanika 
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně 
 
doc. RNDr. Slavomír NEHYBA, Dr. 
pro obor: Geologie 
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity  
 
doc. RNDr. František NĚMEC, Ph.D. 
pro obor: Fyzika – fyzika plazmatu 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
doc. Mgr. Daniel NEMRAVA, Ph.D. 
pro obor: Dějiny konkrétních literatur (románské literatury) 
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity 
 
doc. Mgr. A. Pavel NOGA, ArtD. 
pro obor: Multimédia a design 
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
 
doc. RNDr. Josef NOVOTNÝ, Ph.D. 
pro obor: Sociální geografie a regionální rozvoj 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
doc. RNDr. Martin OUŘEDNÍČEK, Ph.D. 
pro obor: Sociální geografie a regionální rozvoj 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
doc. MUDr. David PAVLIŠTA, Ph.D. 
pro obor: Gynekologie a porodnictví 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
doc. Mgr. Jana PELCLOVÁ, Ph.D. 
pro obor: Kinantropologie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci 
 
doc. Ing. Jan PĚNČÍK, Ph.D. 
pro obor: Pozemní stavby 
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně 
 
doc. Roman POPOVYCH 
pro obor: Matematika – Matematická analýza 
na návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě 
 
doc. MUDr. Robert RUSINA, Ph.D. 
pro obor: Neurologie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
doc. PhDr. Kamila ŘASOVÁ, Ph.D. 
pro obor: Kinantropologie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
doc. Ing. Jakub SIEGEL, Ph.D. 
pro obor: Materiálové inženýrství 
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 
 
doc. Ing. Roman SOBOTKA, Ph.D. 
pro obor: Molekulární a buněčná biologie a genetika 
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
 
doc. MUDr. Renata SOUMAROVÁ, Ph.D. 
pro obor: Onkologie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
doc. RNDr. Vítězslav STRAŇÁK, Ph.D. 
pro obor: Aplikovaná fyzika 
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci 
 
doc. Ing. Václav ŠMÍDL, Ph.D.  
pro obor: Elektrotechnika 
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni 
 
doc. Mgr. Jan ŠOBOTNÍK, Ph.D. 
pro obor: Tropické zemědělství a tropická ekologie 
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze  
 
prof. MgA. Martin ŠTOLL, Ph.D. 
pro obor: Dramatická umění 
na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění 
 
doc. RNDr. Jan ŠVEC, Ph.D. et Ph.D. 
pro obor: Biofyzika 
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci 
 
doc. MUDr. Ondřej URBAN, Ph.D. 
pro obor: Vnitřní nemoci 
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci 
 
doc. RNDr. Zuzana VARGOVÁ, Ph.D.  
pro obor: Anorganická chemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
doc. RNDr. PhDr. Hana VOŇKOVÁ, Ph.D. et Ph.D. 
pro obor: Pedagogika 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
doc. Ing. David VRBA, Ph.D. 
pro obor: Biomedicínské inženýrství 
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze  

doc. Ing. Tomáš WEIDLICH, Ph.D. 
pro obor: Environmentální chemie a inženýrství 
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice 
 
doc. MUDr. Jakub ZÁVADA, Ph.D. 
pro obor: Vnitřní nemoci 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
doc. MUDr. Karol ZELENÍK, Ph.D. 
pro obor: Otorinolaryngologie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
dr. hab. inž. Wojciech S. ŻUROWSKI, prof. UTHRad. 
pro obor: Konstrukční a procesní inženýrství 
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 
 
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. 
pro obor: Kinantropologie 
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity. 
 

  

 

foto: Tomáš Fongus 

Odbor komunikace KPR

Fotogalerie

Předání jmenovacích dekretů profesorům, Karolinum, 12.12. 2023, foto: Tomáš Fongus    
Předání jmenovacích dekretů profesorům, Karolinum, 12.12. 2023, foto: Tomáš Fongus    
Předání jmenovacích dekretů profesorům, Karolinum, 12.12. 2023, foto: Tomáš Fongus    
Předání jmenovacích dekretů profesorům, Karolinum, 12.12. 2023, foto: Tomáš Fongus    
Předání jmenovacích dekretů profesorům, Karolinum, 12.12. 2023, foto: Tomáš Fongus    
Předání jmenovacích dekretů profesorům, Karolinum, 12.12. 2023, foto: Tomáš Fongus    
Předání jmenovacích dekretů profesorům, Karolinum, 12.12. 2023, foto: Tomáš Fongus