Projev prezidenta republiky při jmenování profesorů

12. prosince 2023

Vážený pane ministře, vážené rektorky a rektoři, dámy a pánové, 

mám radost, že již podruhé mohu zde, v historických prostorách Karolina předat jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům. Profesorský titul, který dnes přebíráte, je výsledkem vaší práce i úsilí, které jste během své akademické cesty vykonali. Bude vám patřit do konce života. Mohlo by se zdát, že jste dosáhli vrcholu vaší akademické kariéry. Ale vy sami nejlépe víte, že tímto okamžikem vaše profesní cesta ani zdaleka nekončí. Nyní přichází etapa, ve které bude hlavním smyslem vaší práce předat vědění ostatním, zajistit jeho kontinuitu a další rozvoj. Pomáhat mladé nastupující generaci vědců i kolegů. Motivovat studenty k touze po poznání, kreativitě a badatelské originalitě. Opravdu dobrý profesor se totiž pozná i podle toho, že ho jednou jeho žáci přerostou. To není znakem jeho profesní nedostatečnosti. To je důkazem jeho schopnosti být silným, inspirujícím a motivujícím osobním vzorem. A tak vám s těmi nejlepšími úmysly přeji, ať vás jednou vaši žáci přerostou. 

Důležité věci se dějí i za zdmi vysokých škol. Nezapomínejte na třetí roli univerzit, nezapomínejte vaše vědění sdílet s širokou veřejností. Čím blíže se výsledky excelentní vědy dostanou k lidem, tím více si budou uvědomovat její důležitost a společenský přínos. Mnozí z vás si možná ani neuvědomují, jakou autoritou může být vysokoškolský profesor pro širokou společnost. Vzpomínám, jak veřejnost s obavami i nadějí naslouchala akademickým autoritám během pandemie Covidu 19. A jak byla někdy zmatena z protichůdných vyjádření některých akademiků, kteří se objevovali na televizních obrazovkách. To, co na půdě univerzity může být osvěžujícím tříbením názorů, to stejné může ve veřejném prostoru spouštět nečekané reakce s nepředvídatelnými důsledky. I to je součástí odpovědnosti akademika. A přesto, jste to právě vy, jejichž hlasy by měly být ve veřejném prostoru ještě více slyšeny. Pokud tomu tak nebude, přenecháváme tím místo pro ty, kteří chtějí veřejným míněním manipulovat, dezinformátorům a nositelům bludů, jejichž vliv v dnešní době povážlivě stoupá. 

Petr Pavel, prezident republiky, Karolinum, 12. prosince 2023