Státní návštěva prezidenta republiky Petra Pavla a Evy Pavlové v Lucembursku 

1. února 2024

Prezident republiky Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou uskuteční ve dnech 28. února - 1. března 2024 státní návštěvu Lucemburského velkovévodství. 

Odbor komunikace KPR