Státní návštěva prezidenta republiky Petra Pavla a Evy Pavlové v Lucembursku 

1. března 2024

Prezident republiky Petr Pavel společně s manželkou Evou Pavlovou uskutečnili ve dnech 28. února - 1. března 2024 oficiální návštěvu Lucemburského velkovévodství. 

Oficiální program cesty začal ve čtvrtek ráno přijetím českého prezidentského páru velkovévodou Jindřichem Lucemburským a velkovévodkyní Marií Teresou Lucemburskou. Prezident Pavel následně jednal s velkovévodou mezi čtyřma očima, s předsedou poslanecké sněmovny Claudem Wiselerem, předsedou vlády Lucem Friedenem a ministrem zahraničních věcí Xavierem Bettelem. Prezidentský pár navštívil společně s primátorkou města Lucemburk náměstí Jana Palacha a kryptu katedrály Notre-Dame s hrobkou Jana Lucemburského. Součástí čtvrtečního programu byla i návštěva European Satellite Company a státní banket na počest prezidenta republiky a paní Evy Pavlové v Lucemburském velkovévodství. 

„Musím říct, že ta návštěva je intenzivní nejen programem, ale také obsahem, protože s Lucemburskem nás pojí bohatá historie, ale také přítomnost. Lucembursko je důkazem toho, že země, která vede aktivní politiku a je inovativní, může hrát významnou roli. Myslím, že pro nás by to mohlo být inspirací, abychom se nepodceňovali a snažili se o totéž. Bavili jsme se o vzájemné spolupráci v technologicky vyspělých odvětvích, v kybernetické bezpečnosti, technologiích pro kosmický výzkum, zdravotnictví, případně ve službách, v tom všem má Lucembursko co nabídnout. Jsem rád, že mám s sebou i poměrně početnou delegaci zástupců našeho byznysu, protože jsou to společnosti, které právě v těchto odvětvích hrají silnou roli a mají se tak se svými protějšky z Lucemburska o čem bavit,“ řekl prezident Pavel. 

Páteční program prezidentského páru v Lucembursku začal v NATO Support and Procurement Agency, kde se setkali s českými zaměstnanci. Pak zamířili do evropské školy, kde na ně čekaly české a slovenské děti. Odpoledne prezident Pavel navštívil Soudní dvůr Evropské unie, Eva Pavlová mezitím zamířila na Fakultu humanitních věd Univerzity Lucemburk. Prezident zahájil business fórum Lucemburské hospodářské komory, na cestu s sebou přivezl přes dvacítku firem v podnikatelské delegaci. Na závěr návštěvy český prezidentský pár přichystal pro velkovévodu a velkovévodkyni koncert českého smyčcového orchestru Martinů. 

Fotogalerie z návštěvy zde.

Vyjádření prezidenta republiky na tiskové konferenci při státní návštěvě Lucemburska (čtvrtek 29. února 2024) zde

--------------------------------

Výběr z programu státní návštěvy Lucemburského velkovévodství 
(změna programu vyhrazena) 
 
2. den cesty  
čtvrtek dne 29. února 2024   
 
09:30 oficiální uvítací ceremonie před velkovévodským palácem   
 
09:45 společná fotografie v hale v prvním patře před portrétem Kateřiny II.  
tête-à-tête mezi Jeho královskou Výsostí velkovévodou lucemburským, Její královskou Výsostí velkovévodkyní lucemburskou, prezidentem republiky a paní Evou Pavlovou  
 
10:30 vzpomínkový ceremoniál a kladení věnců u Národního památníku lucemburské solidarity   
 
11:00 setkání prezidenta republiky s panem Claudem Wiselerem, předsedou poslanecké sněmovny Lucemburského velkovévodství  
 
11:30 setkání prezidenta republiky s panem Lucem Friedenem, předsedou vlády Lucemburského velkovévodství  
 
12:00 setkání prezidenta republiky s panem Xavierem Bettelem, místopředsedou vlády Lucemburského velkovévodství, ministrem zahraničních věcí a zahraničního obchodu a ministrem pro rozvojovou spolupráci a humanitární záležitosti Lucemburského velkovévodství  
 
12:30 soukromý oběd prezidentského páru s Jeho královskou Výsostí velkovévodou lucemburským a Její královskou Výsostí velkovévodkyní lucemburskou  
 
14:00 příchod prezidentského páru Jeho královské Výsosti velkovévody lucemburského a Její královské Výsosti velkovévodkyně lucemburské s částí národní delegace k radnici města Lucemburk  
 
15:00 příchod prezidenta republiky, paní Evy Pavlové, Jeho královské Výsosti velkovévody lucemburského v doprovodu paní Lydie Polfer, primátorky města Lucemburk, na náměstí Jana Palacha  
 
15:15 příchod prezidenta republiky, paní Evy Pavlové a Jeho královské Výsosti velkovévody lucemburského ke kryptě katedrály Notre-Dame   
 
16:00 příjezd prezidenta republiky, paní Evy Pavlové, Jeho královské Výsosti velkovévody lucemburského a Její královské Výsosti velkovévodkyně lucemburské do European Satellite Company (SES)   
 
16:45 prohlídka Satellite Operations Centre (SOC)  

17:00 tisková konference prezidenta republiky pro česká média před budovou SOC  
 
20:00 státní banket na počest prezidenta republiky a paní Evy Pavlové v Lucemburském velkovévodství  
 
3. den cesty     
pátek dne 1. března 2024   
 
09:50 příjezd prezidenta republiky, paní Evy Pavlové a Jeho královské Výsosti velkovévody lucemburského do NATO Support and Procurement Agency (NSPA)  
 
10:15 setkání s českými zaměstnanci NATO Support and Procurement Agency  
 
11:00 příjezd prezidenta republiky, paní Evy Pavlové, Jeho královské Výsosti velkovévody lucemburského a Její královské Výsosti velkovévodkyně lucemburské do European School Luxembourg II   

12:15 oběd dávaný vládou Lucemburského velkovévodství  
 
14:00 tisková konference prezidenta republiky a předsedy vlády Lucemburského velkovévodství  
 
14:45 příjezd prezidenta republiky s delegací do Soudního dvora Evropské unie  
prohlídka soudní síně v doprovodu pana Koena Lenaertse  
jednání se zástupci Soudního dvora Evropské unie  
setkání s českými zaměstnanci Soudního dvora Evropské unie  

15:35 zahájení bussines fóra v Lucemburské hospodářské komoře  
podpis memoranda  
 
18:22 příjezd prezidenta republiky a paní Evy Pavlové s delegací do Cercle Cité  
úvodní přivítání pana Vladimíra Bärtla, mimořádného a zplnomocněného velvyslance ČR v Lucemburském velkovévodství  
uvítací proslov prezidenta republiky  
koncert českého smyčcového orchestru Martinů   
 
21:00 odlet prezidenta republiky a paní Evy Pavlové s doprovodem z Lucemburku do Prahy   

 

foto: Zuzana Bönisch, Tomáš Fongus

 

Odbor komunikace KPR