Vyjádření prezidenta republiky na tiskové konferenci při státní návštěvě Lucemburska

29. února 2024

Já jsem absolvoval od rána jednání s velkovévodou, s předsedou parlamentu, s předsedou vlády, s ministrem zahraničí. Navštívili jsme také radnici města Lucemburku a teď firmu SES, která se zabývá satelitní komunikací a datovými přenosy.

Musím říct, že ta návštěva je intenzivní nejenom programem, ale také obsahem, protože s Lucemburskem nás pojí nejenom historie, z níž si u nás ceníme především Karla IV., ale pojí nás také přítomnost. Nejenom členství v Evropské unii a v NATO, ale také podpora Ukrajiny, spolupráce v rámci Evropské unie na prohlubování integrace a spolupráce, kde Lucembursko je takovým příkladem země, která nehledě na svoji velikost a počet obyvatel hraje mnohem významnější roli, než by jí právě díky těmto faktorům náleželo. Je důkazem toho, že země, která vede aktivní politiku, která je inovativní, může skutečně hrát mnohem významnější roli. Myslím, že pro nás by to mohlo být inspirací, abychom se nepodceňovali, byli aktivnější v institucích, jejichž členy jsme, byli aktivnější, pokud jde o naši ekonomiku, inovativnější, protože nám Lucembursko v tomto směru může být dobrou inspirací.

Bavili jsme se o vzájemné spolupráci, většinou v technologicky vyspělých odvětvích, ve kterých Lucembursko opravdu hraje velkou roli, ať už se to týká kybernetické bezpečnosti, ať se to týká vyspělých technologií pro kosmický výzkum, zdravotnictví, případně služeb, v tom všem má Lucembursko co nabídnout. Já jsem proto rád, že mám s sebou i poměrně početnou delegaci zástupců našeho byznysu, protože jsou to společnosti, které právě v těchto odvětvích hrají silnou roli a mají se tak se svými protějšky z Lucemburska o čem bavit.

Já velice vítám to, že všichni lucemburští představitelé, se kterými jsem dnes měl možnost mluvit, tak vidí tuto návštěvu jako velkou příležitost, jak naše vzájemné vztahy a spolupráci posunout na novou úroveň, a nepochybuji, že se nám podaří ji naplnit konkrétními projekty.

Petr Pavel, prezident republiky, Lucembursko, 29. února 2023