Drobečková navigace


Elektronická podatelna

Elektronická podání je možné zasílat na e-mailovou adresu zc.darh@atsop nebo předávat na technických nosičích dat do hlavní podatelny Pražského hradu (Praha 1 - Hrad, 11908 - vstup ze 3. nádvoří), a to v době od pondělí do pátku od 8 hod do 16 hod.

Základní požadavky na elektronická podání:

 • Předepsané formáty elektronického podání:
  • .HTM, .HTML (hypertextový dokument)
  • .TXT (prostý text)
  • .RTF (dokument v textovém standardu RTF)
  • .PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)
  Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.
 • Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.
 • Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) je možno zaslat pouze jedno podání.
 • Maximální souhrnná velikost jednoho e-podání (včetně všech připojených příloh) je 10 MB.
 • Elektronická podání na technických nosičích dat mohou být přijata na nepřepisovatelných CD a DVD médiích. (V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.)
 • Podání může být opatřeno elektronickým podpisem.

Příjem a zpracování elektronických podání:

 • Příjem podání potvrdí elektronická podatelna e-mailovou zprávou na adresu elektronické pošty odesílatele (pokud není předem vyžádán jiný způsob komunikace). Zpráva obsahuje vyhodnocení kontroly (splnění požadavků na podání, čitelnost, e-podpis) a případně důvod nepřijetí podání.
 • Elektronická podání jsou dále vyřizována jako běžná podání.
 • Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců určených pro zajištění provozu elektronické podatelny:
  • Certifikát 1: Jana Miklánková (sériové číslo 2869729)
  • Certifikát 1: Alice Nussbergerová (sériové číslo 2864517)
 • Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č. 016/01.01).