Elektronická podatelna

Elektronická podání je možné doručit prostřednictvím ISDS (datová schránka) na id datové schránky Kanceláře prezidenta republiky 9hjaihw nebo je možné zasílat na e-mailovou adresu zc.darh@atsop nebo předávat na technických nosičích dat do hlavní podatelny Pražského hradu (Praha 1 - Hrad, 11908 - vstup ze 3. nádvoří), a to v době od pondělí do pátku od 8 hod do 16 hod.

Základní požadavky na elektronická podání:

 • Předepsané formáty elektronického podání:
  • PDF, PDF/A, XML, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, RTF, ODT, ODS, ODP, PNG, JPG, JPEG, TIF, TIFF, GIF, ISDOC, ISDOCX a formáty dle standardu pro evropské elektronické faktury
  Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.
 • Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.
 • Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) je možno zaslat pouze jedno podání.
 • Maximální souhrnná velikost jednoho e-podání (včetně všech připojených příloh) je 20 MB.
 • Elektronická podání na technických nosičích dat mohou být přijata na nepřepisovatelných CD a DVD médiích. (V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.)
 • Podání může být opatřeno elektronickým podpisem.

Příjem a zpracování elektronických podání:

 • Příjem podání potvrdí elektronická podatelna e-mailovou zprávou na adresu elektronické pošty odesílatele (pokud není předem vyžádán jiný způsob komunikace). Zpráva obsahuje vyhodnocení kontroly (splnění požadavků na podání, čitelnost, e-podpis) a případně důvod nepřijetí podání.
 • Elektronická podání jsou dále vyřizována jako běžná podání.
 • Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců určených pro zajištění provozu elektronické podatelny:
  • Certifikát 1: Jana Miklánková (sériové číslo 23192709 )
  • Certifikát 1: Věra Morávková (sériové číslo 23103315)
 • Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č. 016/01.01).

 

Podatelna - kontakty:

Jana Miklánková: tel. 224 373 353, 775 862 054
Věra Morávková: tel: 224 373 265