Oddělení styku s veřejností

Oddělení styku s veřejností zajišťuje styk Kanceláře s občany a přijímá a vyřizuje ústní a písemná podání, jimiž se občané obracejí na prezidenta republiky nebo Kancelář, nejde-li o případy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dominika Svobodová
vedoucí
tel.: +420 224 373 263
e-mail: [email protected]