Oddělení styku s veřejností

Oddělení styku s veřejností zajišťuje styk Kanceláře s občany a přijímá a vyřizuje ústní a písemná podání, jimiž se občané obracejí na prezidenta republiky nebo Kancelář, nejde-li o případy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dominika Svobodová
vedoucí
tel.: +420 224 373 263
e-mail: dominika.svobodova@hrad.cz

 --------------------------------------------------------------------------

Z důvodu preventivních zdravotnických opatření nebudou až do odvolání zaměstnanci Oddělení styku s veřejností Kanceláře prezidenta republiky přijímat osobní návštěvy občanů, nadále je možno zasílat podání a dotazy v písemné formě poštou, emailem na styksverejnosti@hrad.cz nebo pomocí formuláře „Napište prezidentovi“. Pro telefonický kontakt použijte, prosím, tel. číslo: +420 224 373 263..

Děkujeme za pochopení.