Informace o kopii českých korunovačních klenotů

Z důvodu zápůjčky nejsou v době od 9. září do 20. listopadu 2015 ve Staré sněmovně ve Starém královském paláci vystaveny kopie českých korunovačních klenotů.

Petr Vlk