Ochrana osobních údajů

Všeobecné informace o ochraně osobních údajů

Správa Pražského hradu:

Správce

Správa Pražského hradu příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky se sídlem Hrad I. nádvoří č.p. 1, 119 08 Praha 1, Hradčany

IČO: 49366076
Kontaktní údaje DPO
Mgr. Markéta Gondíková
Email: [email protected]

Veškeré žádosti vztahující se ke zpracování osobních údajů zasílejte na e-mailovou adresu zc.darh@atsop, kdy do předmětu uveďte zkratku „SPH GDPR“ nebo písemně na kontaktní adresu

Správa Pražského hradu – podatelna
SPH DPO
Hrad I. nádvoří č.p. 1
119 08 Praha 1, Hradčany
(vstup z III. nádvoří pod balkonem do Nového paláce)

Účel zpracování osobních údajů:

Správa Pražského hradu zpracovává osobní údaje na základě zákona, smlouvy nebo uděleného souhlasu. Tyto důvody vyplývají z čl. 6 odst. 1 GDPR.

Stížnost týkající se zpracování osobních údajů Správou Pražského hradu může subjekt údajů podat k Úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Správa Pražského hradu zaručuje subjektu údajů právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz. Žádosti týkající se práv subjektů údajů zasílejte na výše uvedenou kontaktní adresu.

Kancelář prezidenta republiky:

Správce

Kancelář prezidenta republiky se sídlem Hrad I. nádvoří č.p. 1, 119 08 Praha 1, Hradčany
IČO: 48136000
Kontaktní údaje DPO
Emílie Tichá
Email: [email protected]

Veškeré žádost vztahující se ke zpracování osobních údajů zasílejte na e-mailovou adresu zc.darh@atsop, kdy do předmětu uveďte zkratku „KPR GDPR“ nebo písemně na kontaktní adresu

Kancelář prezidenta republiky – podatelna
KPR DPO
Hrad I. nádvoří č.p. 1
119 08 Praha 1, Hradčany
(vstup z III. nádvoří pod balkonem do Nového paláce)

Účel zpracování osobních údajů:

Kancelář prezidenta republiky zpracovává osobní údaje na základě zákona, smlouvy nebo uděleného souhlasu. Tyto důvody vyplývají z čl. 6 odst. 1 GDPR.

Stížnost týkající se zpracování osobních údajů Kanceláří prezidenta republiky může subjekt údajů podat k Úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Kancelář prezidenta republiky zaručuje subjektu údajů právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz. Žádosti týkající se práv subjektů údajů zasílejte na výše uvedenou kontaktní adresu.

Prohlášení o zpracování osobních údajů prostřednictvím webu

Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů. V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předkládáme následující prohlášení.

Účel zpracování osobních údajů

Poskytování služeb subjektu údajů podle č. 6 odst. 1 písmene b) GDPR.

Seznam osobních údajů, které mohou být zpracovávány pro účely nabízení služeb:

 • Jméno a příjmení
 • Emailová adresa
 • Název školy, v případě rezervací termínů návštěvy expozic pro školy
 • Název organizace, v případě rezervací termínů návštěvy tematických přednášek
 • Telefonní číslo
 • Název redakce, datum narození, státní příslušnost, číslo dokladu totožnosti, v případě akreditace na tiskové konference

Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Zpracování však může být manuální, popř. automatizované.

Vaše osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Doba uložení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme na dobu 1 roku, pokud není u níže uvedeného prohlášení uvedeno jinak.

Zdroje pro získávání osobních údajů

Správce získává osobní údaje prostřednictvím formulářů pro rezervaci termínů návštěvy expozic pro školy, formulářů pro rezervaci termínů návštěvy komentovaných prohlídek, formuláře pro zaslání vzkazu prezidentu republiky “Napište prezidentovi”, formuláře pro akreditaci novinářů na akce zajišťované Odborem tiskovým Kanceláře prezidenta republiky. Osobní údaje mohou být získány i mimo výše uvedené zdroje, především prostřednictvím činnosti pracovníků správce.

Zpracování osobních údajů uvedených ve formuláři pro rezervaci termínu přednášek a návštěvy expozic pro školy

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány za účelem uskutečnění návštěvy expozice. Po uskutečnění návštěvy expozice, pro kterou byly tyto osobní údaje poskytnuty, se dále nezpracovávají a archivují se po dobu jednoho roku ode dne uskutečnění návštěvy expozice. Po této době dochází k smazání veškerých takto poskytnutých osobních údajů.

Správcem takto poskytnutých osobních údajů je Správa Pražského hradu.

Přístup k těmto osobním údajům mají jen oprávnění zaměstnanci Správce, jejichž pracovní náplň obsahuje realizaci návštěv expozice.

Správce

Správa Pražského hradu příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky se sídlem v Praze 1, Hrad I. nádvoří č.p. 1
IČO: 49366076
(dále jen jako „Správce“)

Kontaktní údaje DPO
Mgr. Markéta Gondíková
Email: [email protected]

Veškeré žádost vztahující se ke zpracování osobních údajů zasílejte na e-mailovou adresu zc.darh@atsop, kdy do předmětu uveďte zkratku „SPH GDPR“ nebo písemně na kontaktní adresu

Správa Pražského hradu – podatelna
SPH DPO
Hrad I. nádvoří č.p. 1
119 08 Praha 1, Hradčany
(vstup ze III. nádvoří pod balkonem do Nového paláce)

Zpracování osobních údajů uvedených ve formuláři pro rezervaci termínu návštěvy komentovaných prohlídek

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány za účelem uskutečnění návštěvy komentované prohlídky.

Před uskutečněním návštěvy komentované prohlídky předává Správce osobní údaje Útvaru pro ochranu prezidenta (dále jen „ÚOP“) k prověření subjektu údajů (návštěvníků).

Po uskutečnění návštěvy komentované prohlídky, pro kterou byly tyto osobní údaje poskytnuty, se dále nezpracovávají a archivují se po dobu jednoho roku ode dne uskutečnění návštěvy komentované prohlídky. Po této době dochází k smazání veškerých takto poskytnutých osobních údajů.

Správcem takto poskytnutých osobních údajů je Kancelář prezidenta republiky. Přístup k těmto osobním údajům mají jen oprávnění zaměstnanci Správce, jejichž pracovní náplň obsahuje realizaci návštěvy komentované prohlídky. Pro více informací o rozsahu zpracování osobních údajů ÚOP se prosím obraťte na ÚOP.

Zpracování osobních údajů uvedených ve formuláři „Napište prezidentovi“

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány za účelem využití služby „Napište prezidentovi“.

Odpovědí na zaslaný dotaz se ukončuje zpracování osobních údajů a ty se archivují po dobu jednoho roku. Po této době dochází k smazání veškerých takto poskytnutých osobních údajů.

Správcem takto poskytnutých osobních údajů je Kancelář prezidenta republiky. Přístup k těmto osobním údajům mají jen oprávnění zaměstnanci Správce, jejichž pracovní náplň obsahuje realizaci této služby.

Zpracování osobních údajů uvedených ve formuláři pro akreditaci novinářů na tiskové konference organizované tiskovým odborem Kanceláře prezidenta republiky

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány za účelem uskutečnění účasti na tiskové konferenci.

Před uskutečněním tiskové konference předává Správce osobní údaje ÚOP k prověření subjektu údajů (novinářů).

Po uskutečnění tiskové konference, pro kterou byly tyto osobní údaje poskytnuty, se dále nezpracovávají a archivují se po dobu jednoho roku ode dne uskutečnění tiskové konference. Po této době dochází k smazání veškerých takto poskytnutých osobních údajů.

Správcem takto poskytnutých osobních údajů je Kancelář prezidenta republiky. Přístup k těmto osobním údajům mají jen oprávnění zaměstnanci Správce, jejichž pracovní náplň obsahuje realizaci tiskové konference.

Pro více informací o rozsahu zpracování osobních údajů ÚOP se prosím obraťte na ÚOP.

Správce

Kancelář prezidenta republiky se sídlem v Praze 1, Hrad I. nádvoří č.p. 1
IČO: 48136000
(dále jen jako „Správce“)

Kontaktní údaje DPO
Emílie Tichá
Email: [email protected]

Veškeré žádost vztahující se ke zpracování osobních údajů zasílejte na e-mailovou adresu zc.darh@atsop, kdy do předmětu uveďte zkratku „KPR GDPR“ nebo písemně na kontaktní adresu

Kancelář prezidenta republiky – podatelna
KPR DPO
Hrad I. nádvoří č.p. 1
119 08 Praha 1, Hradčany
(vstup z III. nádvoří pod balkonem do Nového paláce)

Další zpracovatelé osobních údajů

Správce pro zajištění zpracování osobních údajů může také využít své zpracovatele, se kterými má uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Aktuálně může správce využít zpracovatele:

 1. FG Forrest, a.s. pro účely správy a provozu webových stránek hrad.cz
 2. Útvar pro ochranu prezidenta republiky pro účely zajištění bezpečnosti majetku a osob v areálu Pražského hradu.

Správce osobních údajů zaručuje práva subjektů údajů vyplývající z obecného nařízení.

Jsou jimi vzhledem k účelu zpracování zejména, nikoliv výlučně:

 1. Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů
  Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů a v jakém rozsahu.
 2. Právo na výmaz
  Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, kdy je naší povinností takto učinit bez zbytečných odkladů, pokud je naplněn alespoň jeden z důvodů vyplývajících z čl. 17 odst. 1. obecného nařízení. Právo na výmaz Vám však můžeme odmítnout dle zákonných důvodů a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy (služby), nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti či oprávněný zájem správce.
 3. Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů
  Můžete požádat správce, aby bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 4. Právo na omezení zpracování
  Můžete požádat správce o ukončení zpracovávání osobních údajů.
 5. Právo na přenositelnost údajů
  Můžete požádat o Vaše osobní údaje ve formátu potřebném pro další automatizované zpracování.

Kontaktní údaje správců

Email: zc.darh@atsop, poštovní adresa: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1