Uzavření Rožmberského paláce ve dnech 25. - 26. 2. 2020

Rožmberský palác bude ve dnech 25. - 26. 2. 2020 z provozních důvodu uzavřen.

Více

Vstupenky

Vstupy do objektů na Pražském hradě (platné od 1. 6. 2019)

Návštěvnický provoz na Pražském hradě se řídí Návštěvním řádem (PDF, 156 kB).

Ceníky v plném znění ke stažení v 11 jazycích:

česky, anglicky, francouzsky, italsky, španělsky, německy, polsky, rusky, čínsky, japonsky, korejsky
(Pro stažení klikněte na jazyk a potom "uložit". Velikost souboru je cca 320 kB.)

Návštěvnické okruhy (druh vstupenky)

Pražský hrad – Okruh A
Starý královský palác, expozice Příběh Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička,  katedrála sv. Víta, Rožmberský palác

Pražský hrad – Okruh B
Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, katedrála sv. Víta

Pražský hrad – Okruh C
Expozice Svatovítský poklad, Obrazárna Pražského hradu

Expozice Příběh Pražského hradu

Expozice Svatovítský poklad

Obrazárna Pražského hradu

Velká jižní věž katedrály sv. Víta – vyhlídková věž

Vstupné do historických objektů Pražského hradu v péči SPH:

Druh vstupenky Plné vstupné Sleva (*) Rodinné vstupné (**)
Pražský hrad - Okruh A 350 Kč 175 Kč 700 Kč
Pražský hrad - Okruh B 250 Kč 125 Kč 500 Kč
Pražský hrad - Okruh C 350 Kč 175 Kč 700 Kč
Expozice Příběh Pražského hradu 140 Kč   70 Kč 280 Kč
Obrazárna Pražského hradu 100 Kč   50 Kč 200 Kč
Prašná věž – expozice Hradní stráže (uzavřena z důvodu rekonstrukce věže do cca 08/2019)   70 Kč   40 Kč 140 Kč
Expozice Svatovítský poklad 250 Kč 125 Kč 500 Kč
Velká jižní věž katedrály sv. Víta – vyhlídková věž 200 Kč

* Sleva:

Slevy jsou poskytovány po předložení platného průkazu nebo dokladu o denním studiu.

** Rodinné vstupné:

Vstupné pro třídy základních škol

Volný vstup

Režim vstupu pro zástupce médií

Podmínky ke stažení (PDF, 217 kB)

Fotografování interiérů – licence

Vstupenky jsou platné dva dny (v den zakoupení a následující den). Zakoupené vstupenky nelze vracet. Vstupenky lze zakoupit v informačních střediscích Správy Pražského hradu na 2. a 3. nádvoří, v pokladnách ve Slévárenském dvoře, v Obrazárně Pražského hradu, ve Starém královském paláci a ve dvou pokladnách ve Zlaté uličce u Daliborky.

Pro prodej vstupenek na koncerty je vyhrazena pokladna v informačním středisku na 2. nádvoří.

Vstupenky na výstavy se prodávají v místech konání výstav.

Vstupné do zámeckého parku v Lánech

Jednotné vstupné 15 Kč.
Platnost vstupenky je jeden den. Vstupenky se prodávají u vstupní brány do parku.

Bezplatný vstup: děti do 6 let věku; držitelé průkazu ZTP; držitelé průkazu ZTP/P včetně jedné osoby doprovodu.