Uzavření areálu Pražského hradu

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a doporučení Policie ČR je areál Pražského hradu uzavřen veřejnosti.

Více

Vstupenky

Vstupy do objektů na Pražském hradě (platné od 1. 6. 2019)

Návštěvnický provoz na Pražském hradě se řídí Návštěvním řádem (PDF, 156 kB).

Ceníky v plném znění ke stažení v 11 jazycích:

česky, anglicky, francouzsky, italsky, španělsky, německy, polsky, rusky, čínsky, japonsky, korejsky
(Pro stažení klikněte na jazyk a potom "uložit". Velikost souboru je cca 320 kB.)

Návštěvnické okruhy (druh vstupenky)

Pražský hrad – Okruh A
Starý královský palác, expozice Příběh Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička,  katedrála sv. Víta, Rožmberský palác

Pražský hrad – Okruh B
Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, katedrála sv. Víta

Pražský hrad – Okruh C
Expozice Svatovítský poklad, Obrazárna Pražského hradu

Expozice Příběh Pražského hradu

Expozice Svatovítský poklad

Obrazárna Pražského hradu

Velká jižní věž katedrály sv. Víta – vyhlídková věž

Vstupné do historických objektů Pražského hradu v péči SPH:

Druh vstupenky Plné vstupné Sleva (*) Rodinné vstupné (**)
Pražský hrad - Okruh A 350 Kč 175 Kč 700 Kč
Pražský hrad - Okruh B 250 Kč 125 Kč 500 Kč
Pražský hrad - Okruh C 350 Kč 175 Kč 700 Kč
Expozice Příběh Pražského hradu 140 Kč   70 Kč 280 Kč
Obrazárna Pražského hradu 100 Kč   50 Kč 200 Kč
Prašná věž – expozice Hradní stráže (uzavřena z důvodu rekonstrukce věže do cca 08/2019)   70 Kč   40 Kč 140 Kč
Expozice Svatovítský poklad 250 Kč 125 Kč 500 Kč
Velká jižní věž katedrály sv. Víta – vyhlídková věž 200 Kč

* Sleva:

Slevy jsou poskytovány po předložení platného průkazu nebo dokladu o denním studiu.

** Rodinné vstupné:

Vstupné pro třídy základních škol

Volný vstup

Režim vstupu pro zástupce médií

Podmínky ke stažení (PDF, 217 kB)

Fotografování interiérů – licence

Vstupenky jsou platné dva dny (v den zakoupení a následující den). Zakoupené vstupenky nelze vracet. Vstupenky lze zakoupit v informačních střediscích Správy Pražského hradu na 2. a 3. nádvoří, v pokladnách ve Slévárenském dvoře, v Obrazárně Pražského hradu, ve Starém královském paláci a ve dvou pokladnách ve Zlaté uličce u Daliborky.

Pro prodej vstupenek na koncerty je vyhrazena pokladna v informačním středisku na 2. nádvoří.

Vstupenky na výstavy se prodávají v místech konání výstav.

Vstupné do zámeckého parku v Lánech

Jednotné vstupné 15 Kč.
Platnost vstupenky je jeden den. Vstupenky se prodávají u vstupní brány do parku.

Bezplatný vstup: děti do 6 let věku; držitelé průkazu ZTP; držitelé průkazu ZTP/P včetně jedné osoby doprovodu.