Omezení provozu

V současné době probíhá více uzavírek.

Více

Mapa Hradu

1 - Královská zahrada | I - Starý královský palác | 2 - Jižní zahrady (otevřeny 4. 7. - 31. 8. 2020) | III - Bazilika sv. Jiří | 3 - Jelení příkop (v r. 2020 uzavřen) | V - Zlatá ulička | VIII - Katedrála sv. Víta | X - Velká jižní věž katedrály sv. Víta