Uzavření areálu Pražského hradu

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a doporučení Policie ČR je areál Pražského hradu uzavřen veřejnosti.

Více

Mapa Hradu

1 - Královská zahrada | I - Starý královský palác | II - Příběh Pražského hradu | 2 - Jižní zahrady (v r. 2019 uzavřeny) | III - Bazilika sv. Jiří | 3 - Jelení příkop (v r. 2019 uzavřen) | IV - Svatovítský poklad | V - Zlatá ulička | VIII - Katedrála sv. Víta | IX - Rožmberský palác | X - Velká jižní věž katedrály sv. Víta