Omezení provozu

V současné době probíhá více uzavírek.

Více

Mapa Hradu

1 - Královská zahrada | I - Starý královský palác | II - Příběh Pražského hradu | 2 - Jižní zahrady | III - Bazilika sv. Jiří | 3 - Jelení příkop | IV - Svatovítský poklad | V - Zlatá ulička | VI - Obrazárna Pražského hradu | VII - Prašná věž - Mihulka (dočasně uzavřena) | VIII - Katedrála sv. Víta | IX - Rožmberský palác | X - Velká jižní věž katedrály sv. Víta