Omezení provozu dne 25. 8. 2016

Dne 25. 8. 2016 budou od 17:00 uzavřeny následující objekty či místa:

- Jižní zahrady
- Královská zahrada
- Horní i dolní část Jeleního příkopu
- Jízdárna Pražského hradu (výstava Koruna království)
- Císařská konírna (výstava Žezlo a koruna)
- Tereziánské křídlo Starého královského paláce (výstava Koruna Matky měst / Koruna bez krále)
- Kaple sv. Kříže (výstava Svatovítského pokladu)