Omezení provozu

V současné době probíhá více uzavírek.

Více

zpět na seznam

Reprezentační prostory Pražského hradu

V reprezentačních prostorech se odehrává veškerý ceremoniální život prezidentského úřadu. Zde prezident republiky přijímá zahraniční hosty, jmenuje ministry, soudce a generály, případně pořádá státní večeře či kulturní akce.

Fotogalerie

Sál je nástupním prostorem před Španělským sálem a je dílem arch. O. Rothmayera podle koncepce architekta Josipa Plečnika. V Rothmayerově sále se například prezident republiky setkává 28. října s velvyslanci.
Hudební salon je jedním z nejkrásnějších prostorů na Pražském hradě zařízených ve stylu druhého rokoka. V Hudebním salonu probíhají soukromá setkání prezidentů, případně prezidentských párů.
V době svého vzniku na počátku 17. století sloužil jako výstavní prostor pro sochařské sbírky císaře Rudolfa II. Španělský sál je využíván například při volbě prezidenta republiky.
Na centrálním koberci se odehrávají všechna slavnostní přijetí včetně předávání pověřovacích listin zahraničními diplomaty. Trůnní sál se rovněž na televizních obrazovkách objevuje vždy, když prezident republiky jmenuje vládu.
Salonu dominuje rozměrné historické plátno Václava Brožíka s námětem Poselství krále Ladislava Pohrobka ku francouzskému dvoru. V Brožíkově salonu se zahraniční hosté zapisují do pamětní knihy Pražského hradu.
Stěny salonu nechala císařovna Marie Terezie vyzdobit portréty členů své početné rodiny. Habsburský salon je hojně využíván při mezinárodních jednáních.
Ve Skleněném salonu byla v roce 1918 vytvořena pracovna prezidenta T. G. Masaryka.
Zařízení salonu i úprava stěn připomíná velkou jídelnu, která byla zřízena již v 18. století. V Zrcadlovém salonu probíhají jednání delegací. Prezident republiky sedí uprostřed stolu, zády k oknu, host naproti němu.