Bazilika sv. Jiří

Návštěvnické okruhy

Bazilika svatého Jiří vznikla jako druhý kostel na Pražském hradě. Z původní stavby založené kolem roku 920 knížetem Vratislavem I. se zachovaly jen základy. Při založení kláštera v roce 973 byl kostel rozšířen a přestavěn.

Bazilika sv. Jiří

Dnešní románská podoba kostela s hlavní apsidou a dvěma věžemi pochází z přestavby po ničivém požáru v roce 1142. V první polovině 13. století přibyla kaple svaté Ludmily a vstupní portikus na západní straně. Období raného baroka připojilo dnešní výrazné průčelí, také celý klášter byl přestavěn. Začátkem 18. století připojil architekt F. M. Kaňka ke kostelu barokní kapli sv. Jana Nepomuckého. Po devastujícím pobytu vojska v klášteře na konci 18. století byl kostel v letech 1887 - 1908 obnoven podle návrhu F. Macha, který se pokusil vrátit mu románskou podobu. V letech 1969-75 byl pak rekonstruován i klášter.

Interiér baziliky je románský, strohý a monumentální. V hlavní lodi jsou umístěny náhrobky členů knížecího rodu Přemyslovců, mimo jiné otce svatého Václava, knížete Vratislava I.

Fotogalerie

Bazilika sv. Jiří: kaple sv. Ludmily - Sv. Ludmila na detailu z triumfálního oblouku. Kaple sv. Ludmily je vyhledávaným poutním místem pro návštěvníky pravoslavného vyznání.
Bazilika sv. Jiří: celkový pohled - Bazilika pochází z počátku 10. století a je druhým nejstarším kostelem na Pražském hradě. Jde o jedinečnou románskou památku s hroby některých přemyslovských knížat, dávných vládců Čech.
Bazilika sv. Jiří: interiér - V Bazilice je pochován její zakladatel, kníže Vratislav I. (vládnul v letech 915 – 921 n.l.). Na snímku je dobře patrná Vratislavova tumba.
Bazilika sv. Jiří: Brigita - Kamenná alegorie Marnosti v kryptě baziliky sv. Jiří pochází ze 16. století. K plastice se váže pověst, po které plastika získala své jméno – Brigita.
Bazilika sv. Jiří: kaple sv. Ludmily - Tvář Krista z pozdně gotického Ukřižování v kapli sv. Ludmily.

Umístění

Mapa Hradu